← Till Tidningen Global
Radar

Många ensamkommande afghaner mår dåligt

Henrik Montgomery/TTMånga ensamkommande afghaner uppger att de mår psykiskt dåligt i en enkätundersökning.

Den psykiska ohälsan är utbredd i gruppen ensamkommande afghaner, visar Blankspots enkätundersökning. En majoritet svarar att de har självmordstankar och en femtedel att de har försökt att avsluta sitt liv.

SVERIGE Reportagesajten Blankspot har samlat in svar från 422 ensamkommande afghaner som kommit till Sverige och som antingen har fått uppehållstillstånd, avslag på sin asylansökan eller fortfarande väntar på beslut.

En femtedel av dem uppger att de har försökt att begå självmord. Nästan alla, 99,6 procent, svarar att en utvisning till Afghanistan skulle innebära risk för deras liv.

Svaren pekar på att den psykiska ohälsan är utbredd – utöver de som försökt begå självmord svarar omkring hälften i gruppen som fått avslag och gruppen som väntar på besked att de har självmordstankar.

I hela gruppen svarar drygt hälften att de inte mår bra, och omkring två tredjedelar att de har sömnproblem.

Ellenor Mittendorfer-Rutz, verksam vid Karolinska institutet i Stockholm, forskar om självmord bland ensamkommande. Hon säger att siffrorna över självmordsförsöken är i linje med de studier som finns i ämnet.

Globalt finns det knappast någon grupp som i jämförelse har lika höga suicidtal, säger Mittendorfer-Rutz till Blankspot.

Undersökningen genomfördes under tidsperioden den 1 december 2017–28 februari 2018 med hjälp av ett webbformulär som skickades direkt till personer och som även spreds i grupper på sociala medier.

Fakta: Så svarar de ensamkommande

Nästan alla 422 som svarat på enkätundersökningen är män, endast fem är kvinnor. 16 procent har fått uppehållstillstånd, 54 procent har fått avslag men är fortfarande kvar i Sverige, 19 procent väntar på besked, 10 procent har återvänt frivilligt till Afghanistan, och 1 procent har tvångsutvisats.

Bland dem som fått avslag på sin ansökan hade 57 procent självmordstankar och därtill hade 23 procent försökt att begå självmord. Bland dem som väntar på besked hade 44 procent självmordstankar och ytterligare 23 procent hade försökt ta sitt liv.

24 procent svarar att de känner någon som har dött eller skadats efter att ha återvänt till Afghanistan.

6 procent av dem som fått avslag på sin asylansökan svarar att de lever som gömda.

Källa: Blankspot