← Till Tidningen Global
Radar

Studie: Majoritet positiv till invandring

Marcus Ericsson/TT |Svenskar är positiva till invandring överlag men oroar sig för kulturkrockar, visar en ny forskningsrapport.

SVERIGE En majoritet av deltagarna i en attitydmätning som genomförts av Delegationen för migrationsstudiers (Delmi) och Novus är överlag positiva till alla typer av invandring. I synnerhet när det gäller utländska studenter och arbetskraftinvandring, skriver Dagens Nyheter.

Även de ekonomiska effekterna bedöms övervägande som positiva i undersökningen, som genomförts 2014, 2015 och 2016 .

– Resultaten visar på en hög grad av stabilitet de här åren i människors attityder till invandring. Man skulle kunna tänka sig att det skulle ha hänt mer i opinionen under en tid som var ganska omvälvande, säger forskaren Nora Theorin till tidningen.

Däremot har en klar majoritet en negativ syn på kulturkrockar och instämmer i påståendet att invandrare alltför ofta har ”seder och traditioner som inte passar in i det svenska samhället”.

– Resultaten pekar på att finns en oro som är mer kopplad till kulturella frågor än ekonomi. Attityderna är också mer negativa till invandring från delar av världen som upplevs som mer distanserade kulturellt, säger Nora Theorin.

Fakta: Så gjordes undersökningen

Delegationen för migrationsstudier tillsammans med Novus ställde frågorna vid tre tillfällen 2014, 2015 och 2016 till en slumpmässigt rekryterad webbpanel med svenska medborgare mellan 18 och 75 år. 2 254 svarade i alla tre omgångarna vilket gav en svarsfrekvens på 29 procent.

Källa: Delmi