Världen i siffror

Energi
Så beräknar vi taket för koldioxidutsläppen

Energi – Världen i siffror