Energi · Världen i siffror

Så beräknar vi taket för koldioxidutsläppen

För att visualisera ett tak för koldioxidbudgeten krävs det att vi gör några antaganden. Här ska jag förklara vilka vi gjort och hur vi har tagit fram siffrorna som ligger till grund för grafiken.

I Parisavtalet åtog man sig att hålla temperaturen med marginal under 2 grader och helst under 1.5 grader. Därför är den budget vi rapporterar den som ger 50 procents chans att hålla oss under 1,5 graders uppvärmning. Lägg märke till att det med den här budgeten fortfarande är lika stor risk att vi ändå går över 1.5 grader som att vi klarar målet.

IPCCs arbetsgrupp AR6 sammanställde världens sammanlagda budget vid början av 2020 till att vara 500 miljarder ton koldioxid. Med utgångspunkt ur det och de sammanlagda utsläppen sen indistruell tid har vi uppskattat den totala koldioxidbudgeten till 2160 miljarder ton. 

För åren 2021 och uppskattningen för år 2022 det har vi använt av de siffror som publicerats av Internationella energirådet (IEA).