Radar · Inrikes

Många i offentlig sektor hot- och våldsutsatta

Var fjärde anställd inom offentlig sektor har utsatts för hot, våld, trakasserier eller annan otillåten påverkan på jobbet. Var femte känner sig otrygg, enligt en rapport från fackförbundet Akavia.

Värst är det för anställda på Kronofogden och Kriminalvården. Där har 70 respektive 60 procent blivit utsatta under de senaste två åren, enligt Akavias rapport, som bygger på en enkät besvarad av drygt 4 800 medlemmar.

Utsattheten totalt är ungefär den samma som vid den förra undersökningen 2021.

I mer än hälften av fallen är förövaren part eller företrädare i ett ärende. Inom kommun och region uppger medlemmarna i högre grad att man utsatts av chef, kollega och politiker.

Andelen händelser som har polisanmälts är fortsatt låg, bara 15 procent.

Nästan var femte anställd säger sig vara tydligt otrygg i sin yrkesutövning på grund av risken för hot, våld eller trakasserier.

När det gäller åtgärder efterlyser Akavia exempelvis kontinuerlig utbildning och diskussion om risker och säkerhet på arbetsplatserna, ett förstärkt skydd av personuppgifter för offentliganställda samt utredning om det låga antalet polisanmälningar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV