Radar · Miljö

Elförbrukningen minskade 2023

Trenden med minskad energiförbrukning höll i sig under nästan hela 2023. Den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via Eons elnät minskade med 8 procent 2023, jämfört 2022, enligt statistik från Eon Energidistribution.

Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 4 procent skriver Eon.

Hushåll och småföretag minskade sin förbrukning från 8 780 gigawattimmar (GWh) till 8 084 GWh. Med de större företagen inräknade minskade förbrukningen från 32 913 GWh till 31 601 GWh.

Men i slutet av året, under december, ökade hushåll och mindre företag sin förbrukning med 10 procent jämfört med 2022 och om större de företagen räknas in ökade förbrukningen totalt med 8 procent.

– Sparsamhet präglade energiåret 2023. Europas energikris har fått många att ställa om och rejält sänka sin förbrukning, säger Eons presschef, Patric Elmén, i en kommentar.

Sveriges största elbolag

• Fortum 872 000*
• Vattenfall 861 000
• Eon 700 000
• Jämtkraft 286 000
• Göteborg Energi 257 000
*Elbolag som inte velat uppge sitt kundantal utan siffran bygger på Energimarknadens beräkningar.

Källa: Energi.se