Radar · Integritet

Polisen: Utökad avlyssning har stoppat brott

Stefan Hector, vice rikspolischef, menar att polisen har haft nytta av preventiv avlyssning.

Polisen har haft nytta av det nya verktyget preventiva tvångsmedel som man fick i höstas.
Det finns fall där avlyssningen har lett till att förestående brott hindrats.

Polisen har haft nytta av det nya verktyget preventiva tvångsmedel som man fick i höstas.
Det finns fall där avlyssningen har lett till att förestående brott hindrats.

Lagen om preventiva tvångsmedel trädde i kraft den 1 oktober och innebär att polisen får rikta hemliga tvångsmedel, som hemlig avlyssning och hemlig dataavläsning, mot personer som inte är misstänkta, men som kan antas vara på väg att begå grova brott som mord och sprängningar.

– Vi använder det i hela Sverige och har till del sett framgångar såtillvida att vi har kunnat avbryta förestående brott, säger Stefan Hector, biträdande rikspolischef.

Tidigare fick preventiva tvångsmedel endast användas för att förhindra terrorism, sabotage, spioneri och brott mot rikets säkerhet.

Oklar effekt på gängvåldet

Både polisen och regeringen uttryckte inför införandet förhoppningar om en effekt mot gängvåldet.

Men enligt Stefan Hector är det för tidigt att säga om preventiva tvångsmedel haft någon del i att gängvåldet för tillfället ser ut att ha dämpats något.

– I de aktuella fallen kan vi säga att vi förhindrat ett brott, men att dra slutsatser på systemnivå vill jag inte göra.