Radar · Djurrätt

Misskötsel av boskap kan ha pågått länge

Redan 2016 upptäckte länsstyrelsen stora brister i hur nötboskap sköttes hos en lantbrukare i Västergötland.

Stora brister i djurhållningen upptäcktes hos en lantbrukare i Falköping 2016. Det dröjde åtta år innan en ny kontroll genomfördes, vilken ledde till att bonden fick djurförbud, rapporterar P4 Skaraborg.

– Stora brister i djurhållningen upptäcktes hos en lantbrukare i Falköping 2016. Det dröjde åtta år innan en ny kontroll genomfördes, vilken ledde till att bonden fick djurförbud, rapporterar P4 Skaraborg.

Vid kontrollen 2016 upptäcktes magra, smutsiga och sjuka nötkreatur – brister som åtgärdades, enligt Johanna Karlsson. Så sent som 2023 kontrollerades gården igen och på grund av allvarliga missförhållanden fick bonden djurförbud.

– Eftersom att vi inte kan vara hos alla djurhållare varje år så kommer vi springa på brister som har pågått under en längre period.