Glöd · Debatt

Anställd personal på kvinnojourer är ingen garant

En demonstration i Madrid mot våld mot kvinnor.

Kvinnojourer måste numera drivas med anställd personal – men enligt Roks, Riksförbundet för Sveriges kvinnojourer, är det ingen garant för kvalitet. Marita Larsson ger ett exempel från Spanien, där våldsutsatta kvinnor blivit illa behandlade på en privat kvinnojour med anställd personal.

DEBATT. Privata kvinnojourer med anställd personal garanterar inte kvalitet. Det kan fem kvinnor på det privata skyddade boende för våldsutsatta kvinnor intyga efter att de lämnat ett boende i Santa cruz de la Palma. De gav sig av efter att de blivit illa behandlade av chefer, ägare, samt anställda.

Promepal, företaget som driver boendet, har under 20 års tid drivit hem av denna karaktär och fått statliga eller kommunal medel till sin verksamhet, men nu vittnar både personal och kvinnor om misskötsel. Kvinnorna har blivit trakasserade och hotade att barnen ska tas ifrån dem om de inte lyder. Fler i personalen har inte korrekt utbildning eller erfarenhet att arbeta med problematiken som kvinnorna lider av, säger Patricia, en av de anställda.

– Att komma till ett boende efter att ha levt i destruktiva relationer och dessutom bli psykiskt illa behandlade dit de kommer för att få hjälp är mycket oroväckande, säger Patricia, som måste vara anonym.

Hon och sju andra blev dessutom uppsagda, på grund av arbetsbrist, vilket bland annat skedde utan att företaget följt de regler som gäller vid permittering. De sju anställda har inte till dags dato fått ut sina löner vid uppsägning, eller andra ersättningar som de har rätt till.

Det som skett på det skyddade boende på La Palma är ett exempel på att privata kvinnojourer med anställd personal inte garanterar kvalitet. Därför är den senaste ändringen av kvinnojourernas arbete med krav på att ha anställda inte något som garanterar kvalitet, vilket också Roks, Riksförbundet för Sveriges kvinnojourer, påpekat i sitt betänkande till myndigheterna.

De olika myndigheterna slipper ansvar då de anlitar privata företag och det förekommer inte samma kontroll på personalens utbildning eller erfarenhet för att jobba på dessa boenden i Spanien. För företag är det möjligt att anställa okvalificerad personal till lägre löner, vilket också förekommer i Sverige. Framför allt inom äldrevården.

Att kvinnojourerna måste ha anställd personal och inte enbart volontärer garanterar inte kvalitet.

Patricia undrar hur det kommer sig att samma företag får offentliga medel så länge som under 20 år.
Det måste bero på att de lägger alltid det lägsta anbudet, men hon tvivlar på att det går rätt till. Kontrollen av hur företaget uppfyller sina åtaganden är också tveksam. Annars kan det inte se ut som det vi sett, säger hon och suckar.

Exemplen från Spanien visar att privata kvinnojourer med anställda inte garanterar kvalitet eller att de våldsdrabbade får det stöd de behöver. Därför behöver de nya reglerna göras om så att all kompetens som finns hos kvinnojourerna i Sverige kan fortsätta att stötta kvinnor i framtiden.