Glöd · Debatt

Är det verkligen klokt att gå med i Nato?

Svenska och finländska soldater tränar tillsammans på Berga örlogsbas.

Det finns stora nackdelar med att bli medlem i Nato, skriver Christer Nylander. Han anser att det skulle höja konfliktnivån och öka risken för krig.

DEBATT. Utan att vi svenskar har fått möjlighet att i demokratisk anda delta i Sveriges största beslut i modern tid, styr politiker och militärer Sverige i en riktning som kan få ödesdigra konsekvenser. Förutom medlemsansökan och förslag att USA obehindrat får tillgång till 17 svenska militärbaser, kommer nu försvarsutskottets 340 sidor långa rapport Energy gathering, som samtliga riksdagspartier står bakom. Den innebär en drastisk uppbyggnad av svenskt försvar, allt från totalförsvarsträning i grund- och gymnasieskolan till att hela Sverige ska kunna ställa om till en krigsorganisation inom sju dagar. För väldigt många svenskar är detta helt oförståeligt!

Om man tror att Ryssland har för avsikt att attackera Sverige måste man vara både oinsatt och konspiratorisk. Ukrainakriget handlar om oroligheter i östra Ukraina sedan 2014 och Natos utvidgning mot öst som bryter mot gamla löften mellan Sovjet och USA. Minsk-avtalen I och II avsåg att stoppa konflikten i Donbas, men så blev det inte, och Ryssland invaderade den 24 februari 2022. Det framstår uppenbart att hela omsvängningen i svensk försvarspolitik handlar om vissa militärers förkärlek för Nato i kombination med effektiv övertalningsteknik från USA under decennier. För Nato och USA är Sveriges strategiska läge extremt viktigt, likaså vår högteknologiska vapenindustri.

Vilka är då de negativa konsekvenserna med helomvändningen? Sverige kommer inte självständigt styra över sina militära styrkor och sin vapenindustri, våra relationer till Ryssland förvärras drastiskt, vår tidigare välkända neutrala roll i global konfliktmedling försvinner och risken för världskrig ökar. Liksom första världskriget började med mobiliseringar efter skotten i Sarajevo, innebär nutida kapprustning i väst och öst en förhöjd militär risk, speciellt när väst för ett storskaligt proxykrig i Ukraina och USA deltar i stridigheter i Mellanöstern. Betänk att mer än 500 000 ukrainare och ryssar hittills har dött i kriget och landet är helt sönderbombat. Borde inte detta avskräcka tillräckligt! Låt inte krigshetsande militärer bestämma vår framtid. Det enda vi borde eftersträva är fred och goda relationer med andra länder.