Radar · Djurrätt

Minst en miljard fler kycklingar väntas slaktas under 2024

USA är världens största producent av fjäderfäkött, med 17 procent av den globala produktionen, följt av Kina och Brasilien.

Produktionen av kyckling och annat fågelkött förväntas öka med mellan 1,5 och 2 procent totalt i världen i år, skriver Lantbruksnytt, som läst en nyligen publicerad marknadsanalys, Global poultry quarterly Q1 2024: Outlook 2024 – Recovering market growth, ongoing focus on affordability and efficiency från det nederländska konsultföretaget Rabobank.

Det innebär att fler kycklingar kommer att födas upp och slaktas/dödas under 2024 i den globala djurindustrin för att möta en ökad efterfråga. Kyckling, ”slaktkyckling”, är dessutom det djur som det slaktas flest av – överlägset flest – i världen.

Bara i Sverige slaktas/dödas drygt 100 miljoner kycklingar årligen, ”112 851 520 slaktkycklingar”, enligt Jordbruksverkets statistik, under 2022.

Exakt hur många fler som kommer dödas är det svårt att ge en exakt siffra på, men kycklingproduktionen är enligt många den mest industrialiserade och specialiserade som finns inom lantbruket och det förs statistik över jordbruksproduktionen i världen. Bland annat av FN-organet Food and agriculture organization (FAO) och det forskarbaserade Global change data lab vars senaste statistik från 2021 visar på att ofattbara  73 791 050 000 kycklingar fick sätta livet till inom djurindustrin – 73 miljarder. Eller 2 218 kycklingar per sekund, enligt OpenAI.

Av dem hålls runt 50 miljarder i intensiva inomhussystem, enligt organisationen World animal protection.

Enligt Jordbruksnytt ökade produktionen av ”fågelkött” med 1,1 procent totalt i världen under 2023 och om konsultföretaget Rabobanks analys för 2024 visar sig slå in – 1,5 och 2 procent produktionsökning – så kan upp mot en och halv miljard fler kycklingar slaktas under 2024 i den globala djurindustrin.

Visste du?
• Minst 2 218 kycklingar föds varje sekund i världen.
• För att möta den växande efterfrågan steg världens produktion av fjäderfäkött från 9 till 133 miljoner ton mellan 1961 och 2020, och äggproduktionen ökade från 15 till 93 miljoner ton.
• År 2020 stod fjäderfäkött för nästan 40 procent av den globala köttproduktionen.
• Medelvikt för slaktkycklingar: Cirka 2,25 kg levandevikt, vilket medför cirka 1,5 kg slaktad vikt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV