Radar · Djurrätt

Finskt medborgarinitiativ kan leda till minskad köttproduktion

Förslaget innebär att alla djur skulle få ett rättsligt skydd.

I Finland har ett medborgarinitiativ för att föra in djurrättigheter i grundlagen överlämnats till riksdagen, rapporterar Svenska Yle. En av förespråkarna, Birgitta Wahlberg, hoppas att Finland kan bli ett föregångsland för djurs rättigheter.

Över 50 000 underskrifter har samlats in för att djurs rättigheter ska tas in i finsk grundlag, uppger Svenska Yle. Förslaget, som lämnades in i december, betyder att alla djur skulle få ett rättsligt skydd.

En som har arbetat för förslaget är Birgitta Wahlberg, ordförande för Finlands djurrättsjurister och universitetslektor i offentlig rätt vid Åbo akademi.

– Det skulle över tid leda till att vi som ett samhälle bättre skulle ta i beaktande djuren i sådana situationer där människans och djurens intressen är i konflikt med varandra, säger hon till tidningen, och fortsätter:

– På det viset formas samhället mot en mer respektfull och mindre exploaterande samlevnad mellan människor och andra djur.

Förslag på ”nödvändighetsprincip”

På frågan om hur lagen skulle påverka köttindustrin, svarar hon att medan den nuvarande lagstiftningen tillåter exploatering av djur, har förslaget en formulering om nödvändighetsprincipen. Den innebär ett beaktande av att även djur har rätt till liv, menar hon.

– Det här tvingar oss att tänka ifall det verkligen är nödvändigt att slakta eller förädla de djur som vi kallar för produktionsdjur, exempelvis nötkreatur, grisar och fjäderfä, säger Birgitta Wahlberg till Svenska Yle.

Hon betonar att förslaget inte förbjuder annat än ”förädling som är skadlig för djuret”, vilket syftar på avel på grund av utseende hos till exempel katt och hund.

Skydd från lidande av människor

I förslagets avsnitt 4 står till exempel: ”Ett djur har rätt till liv och rätt att uttrycka naturliga beteenden och få sina grundläggande behov tillgodosedda. Ett djur har rätt att uppleva och uttrycka positiva känslor, och rätten att skyddas mot och vara fri från rädsla, smärta, ångest och lidande orsakat av människor”.

Birgitta Wahlberg uppger att hon gärna skulle se att djur på sikt försvann från livsmedelsproduktionen.

Djurens rättigheter har varit ett diskussionsämne en tid, rapporterar Svenska Yle. Medborgarinitiativet startades i början av 2023 och samlade inom sex månader in 50 000 namnunderskrifter, ett krav för att förslaget ska tas upp av riksdagen.