Glöd · Debatt

Sabotera inte folkrörelsebiståndet

Virginia Mavhunga, 13 år, i Zimbabwe slutade skolan när hon blev gravid.

Om Sida tar över folkrörelsebiståndet kommer både verksamheten och samhället att förlora på det, skriver Clara Hyldgaard Nankler och Ebbe Andersson.

DEBATT. Regeringen föreslår att Sida tar över folkrörelsebiståndet. Det kommer att begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för biståndet. En myndighet kan inte ersätta civilsamhället. Det svenska civilsamhället och våra internationella partners har låga kostnader, ett brinnande engagemang och kunskap om lokala förhållanden.

Karibu Sverige har sedan 1981 stött utvecklingen av Folk development colleges i Tanzania, skolor som gett den unga befolkningen både yrkesutbildning och folkbildning. 

I nära samarbete med vår partnerorganisation Karibu Tanzania organisation har vi informerat och samlat in pengar på folkhögskolor i Sverige och erhållit 10/90-bidrag till större satsningar för att utveckla de tanzaniska skolorna. Vi har genomfört lärar- och rektorsutbildningar i samarbete med Institute for adult education och Linköpings universitet, utvecklat Mama-courses för unga kvinnor som sparkats ut från vanliga skolan i unga år då de blivit med barn och därmed förlorat sin plats i det sociala livet. Kurserna ger unga kvinnor en möjlighet att slutföra sina studier, och ger dem tillbaka deras plats i samhället. De kan försörja sig och leva ett vanligt liv med sina barn. Drygt 2 000 unga kvinnor har gått Mama-kursen med vårt stöd som stötts av Forum Syd.

Under mer än 40 år har Karibuföreningen byggt upp kontakter med civilsamhället i Tanzania. Det fortsätter vi med, men är inte nöjda med den framgång vi haft i att utveckla och demokratisera vuxenutbildning i Östafrika. Inom folkhögskolan finns en demokratibärande helhetssyn på världen och vi utvecklar just nu samverkanskrafter inom vuxenutbildningen med likasinnade i Ukraina. Där pågår, trots brinnande krig, försök att etablera folkhögskolor för att ge människor en andra chans när det blir möjligt. I Ukraina efterfrågas vår kompetens inom folkbildning, för att bygga ett demokratiskt samhälle.

Än är det inte för sent att ta tillbaka beslutet att säga upp avtalen och undvika det kaos för Sida, det svenska folkrörelsebiståndet och våra partners som annars kommer att bryta ut.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV