Radar · Miljö

”Nytt avdrag kan rädda klimatet och byggbranschen”

Rikard Allvin

Avskaffa rotavdraget och ersätt det med ”klimat-rot”, så kan både klimatet och byggbranschen räddas, enligt en ny rapport från tankesmedjan Katalys.
– Det här är ingen universallösning, men en nödvändig dellösning, säger Rikard Allvin, rapportförfattare.

Byggbranschen står still i lågkonjunkturen. Därför satsade regeringen nyligen ännu mer på rotavdraget. 

Men det är fel väg att gå, enligt rapporten Klimat-ROT – En reform för att vända byggkris till klimatomställning som släpps i dag.

I rapporten föreslås att rotavdraget ersätts med en ”klimat-rot”. Det är också ett skatteavdrag, men till skillnad från dagens rotavdrag ska avdraget gå att söka även för småföretag och allmännyttan. 

Ytterligare en skillnad är att avdraget enbart ges för klimatåtgärder. Det kan handla om energieffektivisering, översvämningsskydd och utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi.

– Det finns ett stort behov både av att göra något både för klimatet och byggbranschen, säger Rikard Allvin.

Kritik mot tidigare system

Dagens rotavdrag går främst till medel- och höginkomsttagare, visar tidigare rapporter från Katalys. 

– Det mesta är pengar i sjön. Välbeställda personer kastar ut fullt fungerande kök. Det är resursslöseri som spär på sociala skillnader, säger Rikard Allvin.

Och han är inte ensam om sina åsikter. Under åren har rotavdraget kritiserats av en mängd tunga instanser. Det handlar bland annat om att rotavdraget är ineffektivt mot svartarbete (Riksrevisionen) och inte kostnadseffektivt för att skapa nya jobb (Tillväxtanalys). 

Samtidigt har riktade stöd till klimatåtgärder också mött kritik. Dels för att pengarna kan ta slut, dels för att de haft höga administrativa kostnader. 

Den rödgröna regeringens Klimatkliv kritiserades av Riksrevisionen för detta och för att stödet inte var kostnadseffektiv när det gällde att nå klimatmålen, står det i Katalys rapport. Det mesta av pengarna därifrån gick till laddstolpar och biogas, två åtgärder som inte är mest effektiva för klimatet.

Klimat-rot

Katalys lösning är snarare att baka ihop klimatbidrag och rotavdrag till en ”klimat-rot”. Från rotavdraget plockas själva skatteavdragsformen, eftersom det är mindre administrativt betungande för staten än bidrag. 

Från klimatstöden plockas syftet – att det ska vara bra för klimatet. Men till skillnad från tidigare klimatstöd som främst prioriterat grön teknik, enligt Katalys, vill tankesmedjan snarare se satsningar på utbyggnad av grönområden, energieffektiviseringar, gång- och cykelinfrastruktur.

När det gäller laddstolpar behöver de byggas ut på landsbygden, anser Katalys. Men klimat-rot skulle nekas i storstäder, eftersom det där går att cykla, eller åka kollektivt, vilket är mer klimatsmart än att byta ut en fossildriven bil mot en elbil.

Vad gäller svartarbete inom byggbranschen skulle det kunna motarbetas genom krav på utförare och underentreprenörer att ha exempelvis kollektivavtal och miljöcertifieringar, tror Rikard Allvin. 

Kostnaden

Tanken är att klimat-rot ska vara ett tillfälligt skatteavdrag. Dels för att klimatanpassningarna förhoppningsvis håller i sig långt tid framöver, dels för att klimatkrisen innebär att staten kan behöva prioritera mer akuta åtgärder framöver.

Finansieringen ska ske via avskaffandet av rotavdraget och avdraget för grön teknik. Räcker inte pengarna så kan även rutavdraget ses över och även delar av ränteavdraget trappas ned, anser Katalys.

– Så stor borde inte kostnaden bli. Och då har vi inte ens räknat in vad man sparar på att bygga exempelvis översvämningsskydd i stället för att fastigheten översvämmas. Det är svårt att kvantifiera, säger Rikard Allvin.

Han tror inte heller arbetsuppgifterna inom ett klimat-rot skulle skilja sig särskilt mycket från dagens byggjobb.

– Det tror vi nog byggbranschen skulle klara av, säger Rikard Allvin. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV