Radar

Nu granskas statens insatser för cykeltrafik

Cyklist

Nästan hälften av alla cykelolyckor beror på dåligt utformade vägar eller underhåll. Samtidigt vill riksdagen främja det klimatsmarta färdmedlet. Men hur mycket satsar staten på cyklandet? Det ska Riksrevisionen nu undersöka i en ny granskning.

– Risken att dö eller drabbas allvarligt i en olycka är många gånger större för cyklister än för personbilister, och nästan hälften av olyckorna beror på brister i trafikmiljön. Det här är en fråga som måste bli tagen på största allvar, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Forskning pekar på att det kan vara mycket samhällsekonomiskt effektivt att genomföra cykelinvesteringar. Riksdagen har uttryckt en vilja att främja transportsättet tillsammans med gång- och kollektivtrafik, skriver Riksrevisionen.

Men hur mycket agerar staten egentligen? Riksrevisionen tror att cyklingen har minskat under de senaste åren, och då framför allt i glesare befolkade områden och bland barn. Cyklister är dessutom överrepresenterade när det gäller allvarliga trafikolyckor.

Infrastrukturen har också kritiserats för att sakna systemlogik och nära hälften av olyckorna bland cyklister bedöms bero på vägarnas utformning och underhåll.

Rapporten planeras vara klar i april 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV