Radar · Basinkomst

Kommunal: Personer med utländsk bakgrund utsätts för hat och hot på jobbet

Flera av Kommunals medlemmar med utländsk bakgrund råkar oftare ut för att hamna i visstidsanställningar visar en ny rapport.

De negativa attityderna i samhället mot personer med utländsk bakgrund spiller även över på arbetsplatserna. Det visar en rapport från fackförbundet Kommunal.

Kommunal har många medlemmar med utländska bakgrund, nästan var tredje är född i ett annat land, ännu fler har en eller flera utländska föräldrar. I fackförbundets senaste rapport “Var kommer du ifrån? Egentligen?” visar siffror på att utlandsfödda medlemmar löper avsevärt större risk att utsättas för olika former av trakasserier och diskriminering, skriver kommunal i ett pressmeddelande.

Gruppen med utländsk bakgrund missgynnas systematiskt. Särskilt drabbade är personer födda i ett afrikanskt land där risken att visstidsanställas är 300 procent högre jämfört med Sverigefödda. Även personer som är födda i Sverige men med två föräldrar från Afrika löper en mer än dubbelt så hög risk att inte få en tillsvidareanställning trots att de har gått igenom det svenska skolsystemet.

– Människor med utländsk bakgrund gör ett fantastiskt arbete i att upprätthålla den svenska välfärden. Undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, bussförare. Tänk att du fått ett jobb och gör ditt bästa där, men sen får du ändå höra att det är fel på dig. Från kollegorna, anhöriga, politiker – eller regeringen. Det är en mörk verklighet som många medlemmar i Kommunal tyvärr känner igen sig i, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande, i pressmeddelandet.

Statistiken visar att andelen utlandsfödda som är med i facken är låg och att utlandsfödda är underrepresenterade även inom Kommunal.

– Jag kan konstatera att den här rapporten visar att även vi har mycket kvar att göra. Kommunal ska, på riktigt vara ett fackförbund för alla. Det är dags att vi tar den här debatten på allvar, säger Malin Ragnegård.

Fakta om rapporten:

30 procent av medlemmarna i Kommunal är födda i ett annat land. Ytterligare 9 procent har en eller två föräldrar födda utanför Sverige. Var tredje medlem, 33 procent, har det som brukar definieras som utländsk bakgrund.

De största grupperna bland medlemmar födda utomlands har ursprung i Asien (11,3 procent av samtliga medlemmar) eller Afrika (6,4 procent).

Bland medlemmar i Kommunal som är födda i Afrika är sannolikheten 300 procent högre att vara visstidsanställd än bland respondenterna födda i Sverige eller i Norden.

Nästan var femte respondent född i Sverige (18,4 procent) har utsatts för hat och/eller hot under de senaste två åren. Bland medlemmar födda utanför Norden är siffran 21,4 procent.

Risken att utsättas för trakasserier, mobbing och/eller osynliggörande är 17,9 procent högre bland respondenterna födda utanför Norden.

Risken att bli utsatt av anhörig till brukare, elev eller anhörig är 40 procent högre bland utlandsfödda medlemmar.

Källa: Kommunal

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV