Radar · Inrikes

Regeringen vill att fler ska avtjäna fängelsestraff utomlands

Regeringen förutspår att de nya lagarna som har införts i rättspolitiken kommer att innebära att fler personer kommer att sitta i fängelse och under längre tid. För att minska belastningen på Kriminalvården vill regeringen att fler dömda personer som inte är medborgare i Sverige ska föras ut och avtjäna sina straff utomlands.

– En utlänning som begår brott i Sverige ska så långt det är möjligt avtjäna straffet i sitt hemland. Det handlar om att minska trycket på Kriminalvården och värna skattebetalarnas pengar. De här förslagen är en viktig del i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer, i ett pressmeddelande.

Förslagen innebär bland annat att Sverige ska få mer möjligheter att begära att fängelsestraff avtjänas i länder utanför Norden och EU, att det ska bli lättare att överföra fängelsestraff utanför Sverige, samt att hela processen ska kunna påskyndas jämfört med hur det är idag, skriver Regeringen.

Lagändringarna, som nu remitteras, föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV