Radar · Inrikes

Internationella MS-dagen: Förbättrad behandling finns

Den 30 maj är internationella dagen för att uppmärksamma multipel skleros, MS. Nu har har en svensk forskningsstudie visat att det finns möjligheter till förbättrad behandling för personer som lever med MS.

Studien ”Combat-MS – Jämförelse mellan sjukdomsmodulerande läkemedel i multipel skleros” går igenom en rad effekter av olika läkemedel.

— Vi har kunnat visa att de läkemedel som finns idag medför en betydligt mindre risk att må sämre till följd av sin MS än vad vi tidigare trott. Ett annat glädjande resultat är att det inte finns något enskilt läkemedel som är mycket bättre än andra, vilket ger flera olika möjligheter till individuellt anpassad behandling, säger Fredrik Piehl, neurolog och överläkare vid Centrum för neurologi, som varit ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

En annan slutsats i studien är att för en mindre grupp med personer med MS behövs fler typer av nya läkemedel som minskar risken för att kontinuerligt bli sämre i sjukdomen. Det handlar om att hitta en balans mellan nytta och risk för att få effekt och undvika biverkningar.

Ungefär 20 000 personer lever idag i Sverige med MS. Ungefär 3 500 deltog i forskningsstudien, som har bedrivits vid Centrum för neurologi inom Akademiskt specialistcentrum i samarbete med alla andra neurologiska universitetskliniker i Sverige samt med Karolinska Institutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV