Radar · Politik

Gör tågresandet i EU enklare tycker många kandidater

tåg på spår tyskland

Intresset för att resa med tåg ökar, men att hitta biljetter och kunna navigera genom Europa är krångligt. Flera kandidater till EU-parlamentet vill göra tågresandet och bokningen av tågresor enklare, enligt en enkät som SVT har gjort.

Som passagerare måste du ofta själv gå in på tågbolagens sajter i det land du vill resa till och dessutom kolla upp hur det ser ut med resorna genom länderna du passerar. Det kan vara svårt att få till en biljett där alla anknytningar klaffar.

SVT har skickat ut en enkät till de fem kandidater som står högst upp på partiernas valsedlar inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, och 38 av 40 kandidater har svarat, rapporterar Landets fria.

En av frågorna var om EU ska besluta om gränsöverskridande tågtrafik, vilket alla tyckte förutom Sverigedemokraterna. 28 av kandidaterna ansåg att EU ska lagstifta om att tågbolagen inom unionen ska öppna sina bokningssystem och standardisera sin data. 27 av kandidaterna anser att EU i dagsläget inte gör tillräckligt mycket för att förenkla resandet med tåg, rapporterar Landets fria.

De flesta av de svarande tyckte att EU bör införa ett rättsligt skydd för tågresenärer som har resor som innefattar byten mellan olika operatörer:

– Passagerare ska inte behöva lösa problem vid förseningar på egen hand, säger Pär Holmgren (MP) till SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV