Radar · Inrikes

Almega: Låt privata företag bygga spårväg

Arbetsgivarorganisationen Almega släpper tillsammans med branschorganisationen Tågföretagen en ny rapport där de hävdar att Sverige behöver initiativ från privata företag och kapital att bygga och underhålla infrastrukturen. De är kritiska mot dagens upplägg där det offentliga har ett odelat ansvar utan tycker att det borde kompletteras, skriver de.

– Om utvecklingen ska vända måste det till nya genomförandemodeller med större inslag av privat kapital, risktagande och kompetens. Fler projekt bör även läggas i separata bolag och finansieras med lånat kapital och olika typer av brukaravgifter eller tillgänglighetsersättningar, säger Almegas vd, Ann Öberg, i ett pressmeddelande.

Rapporten menar att svensk transportinfrastruktur behöver förbättras eftersom underhållsskulden uppgår till drygt 100 miljarder kronor. Exempel på att låta privata aktörer bygga stora infrastrukturprojekt finns även i de nordiska grannländerna där de har byggt flera stora väg-, bro- och tunnelprojekt på det sättet.

– Alternativa upplägg öppnar för effektivitetsvinster i form av kortare byggtider, minskad risk för fördyringar samt effektivare förvaltning. Intresset för projekttypen är också brett bland aktörer som byggföretag, banker och infrastrukturfonder, säger utredaren Fredrik Bergström.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV