Radar · Djurrätt

1 000 nya arter är utrotningshotade

Två Borneoelefanter

Ytterligare 1 000 växter och djur står på gräsen mot utrotning, bland dem finns den lilla Borneoelefanten och sydamerikansk kaktus.

45 000 djur- och växtarter klassas som direkt hotade och drygt 160 000 rödlistas av Internationella naturvårdsunionen, IUCN, som varje år uppdaterar sin lista över hotade arter, rapporterar TT. De främsta orsakerna till det ökade antalet hittade arter är tjuvjakt, klimatförändringar och invasiva arter. Drygt vart tredje groddjur, haj och korall och mer än vart fjärde av alla däggdjur riskerar att utrotas.

– Som dagens uppdatering av rödlistan visar står den biologiska mångfalden inför ett ökande tryck, från tjuvjakt till klimatförändringar och spridningen av invasiva arter. Som tur är pekar rödlistan även på lösningar. Med varaktiga samarbetande, vetenskapsbaserade bevarandeåtgärder i tillräcklig skala kan vi dra arter tillbaka från randen av utrotning, säger Grethel Aguilar, IUCN:s generaldirektör, i ett uttalande.

Av Borneoelefanten återstår knappt 1000 djur, enligt IUCN:s beräkningar. Förlust av livsmiljöer till särskilt palmoljeodlingar, gruvdrift och stora infrastrukturprojekt hotar den lilla elefantartens framtid. Även till exempel tjuvjakt för elfenben och trafikkrockar är ett ökande problem.

Åttio procent av alla arter ur randkaktussläktet som växer vilt i Chiles öken är numera utrotningshotade och riskerar att försvinna. Klimatförändringar, kraftiga infrastruktursutbyggnader som fört fler människor till området och spridning på sociala medier har lett till att prydnadsväxtens fortlevnad i sin egen miljö är hotad.

Men en art som har ökat i antal är det iberiska lodjuret, rapporterar nyhetsbyrån. Vid millennieskiftet återstod endast 60 individer av det sällsynta kattdjuret, men genom riktade insatser är antalet i dag uppemot 2 000.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV