Radar · Miljö

880 procent fler vindkraftverk på 20 år

Antalet vindkraftverk har under åren ökat rejält i landet och under de senaste 20 åren är ökningen nästan 900 procent, visar en ny rapport från SCB.

Antalet vindkraftverk har under åren ökat rejält i landet, visar ny statistik.

Under de senaste 20 åren har antalet vindkraftverk i Sverige ökat med nästan 900 procent, enligt en ny rapport från SCB.

År 2002 fanns det cirka 530 vindkraftverk i Sverige, och år 2022 hade antalet vindkraftverk ökat till över 5 200 – vilket motsvarar en ökning på drygt 880 procent.

– Det motsvarar en ökning av antalet vindkraftverk med över 880 procent de senaste 20 åren, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem och en av författarna till rapporten Markanvändningen i Sverige 2020, till Branschaktuellt.

År 2020 fanns det vindkraftsetableringar i 194 av landets 290 kommuner varav de flesta fanns i Västra Götaland och Skåne – 2020 fanns det 615 respektive 443 i Västra Götaland och Skåne. Därefter följer flera av Norrlandslänen. Västernorrland gick från 40 vindkraftverk 2015 till 409 verk 2020.

För att beräkna hur närliggande områden påverkas av vindkraften beräknas så kallade influensområden. Där används 800 meter som det generella avståndet till bebyggelse, enligt en definition som Energimyndigheten har tagit fram.

– Länen med störst andel influensområde, alltså andel landareal inom 800 meter från vindkraftverk, är Halland och Skåne. I Hallands län rör det sig om 4,4 procent av landarealen och i Skåne om 3,8 procent, säger Stefan Svanström, i en kommentar på SCB:s hemsida.

År 2020 bodde 31 000 av Sveriges befolkning inom 800 meter från ett vindkraftverk, och nästan 8 300 personer av dem var folkbokförda i Skåne.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV