Radar · Inrikes

Expert: Ålderskrav stoppar inte riskfylld hudvård

Flera företag har infört åldersgränser på avancerad hudvård efter att användningen ökar bland barn.

Efter en uppmärksammad debatt om ökad användning av avancerad hudvård bland barn har flera företag infört åldersgränser.
– Det kan sända en viktig signal – men är inte hela lösningen, säger Elmira Tavoosi på Läkemedelsverket.

Det skulle inte gå att införa en generell åldersgräns för avancerad hudvård på grund av hur dagens regelverk kring kosmetika är utformat i EU. Men det behövs kanske inte heller, säger Elmira Tavoosi, senior utredare på Läkemedelsverket.

– Det här är en problematik, en samhällstrend, med många olika bakomliggande faktorer. Lösningen ligger nog inte enbart i införandet av en åldersgräns, säger hon.

Inte minst behöver föräldrar prata med sina barn om hudvård och vad det kan få för konsekvenser att använda vissa produkter. Dessutom, menar Elmira Tavoosi, grundar sig trenden förmodligen till viss del på de skönhetsideal som finns i dag – och som drivs på av sociala medier.

– Vi kan hjälpa till att besvara frågor utifrån regelverkets utformning, men den samhällsproblematik som uppstått behöver nog tacklas på olika sätt, säger hon.

Läkemedelsverkets rekommendation är att barn i första hand ska använda produkter som är riktade till just barn. Ofta är det mildare produkter som fokuserar på återfuktning.

– De är ofta parfymfria och formulerade för att vara anpassade till barn. Vi rekommenderar också att man använder solkräm som ett komplement till de primära solskydden, säger Elmira Tavoosi.

Risker varierar

Vilka risker barn faktiskt utsätter sig för när de använder avancerad hudvård är svårt att säga. Det beror på vilken typ av ämnen man använder och hur ofta, säger Elmira Tavoosi.

– Tittar vi på risken att utveckla kontaktallergi vet vi att ju tidigare och ju oftare man exponeras, desto mer ökar risken. De andra riskerna eller avsaknaden av risker beror helt på vilken typ och vilken halt av ämnen det är.