Radar · Miljö

Utsläpp från nya bilar i EU nästan oförändrade de senaste 12 åren

Nya bilars effektivare motorer motverkas av att de blivit större.

Trots effektivare motorer och trots EU-regler för att minska koldioxidutsläpp från personbilar så har utsläppen från EU:s bilflotta endast minskat marginellt de senaste åren. En delförklaring är tyngre bilar. Dessutom släpper hybrider ut långt mycket mer i verkligheten än i laboratorierna, visar en ny rapport. 

Att motorteknologin förbättrats och fler hybrider kommit in på marknaden har visserligen gjort bilmotorerna i EU mer effektiva, konstaterar Europeiska revisionsrätten, ECA, i en ny rapport.

Men ”den ökade fordonsmassan i kombination med kraftfullare motorer uppväger de tekniska framstegen”, skriver institutionen vidare, och beräknar att genomsnittsmassan för en ny bil ökade med 10 procent mellan 2011 och 2022. Totalt har detta gjort att utsläppen för dieselbilar är oförändrad det senaste decenniet och att nya bensinbilar bara släpper ut i genomsnitt 4,6 procent mindre koldioxid. 

ECA har i uppdrag att självständigt granska EU:s ekonomi, utgifter och effektivitet. I rapporten oroar de sig också över att hybridbilar släpper ut långt mycket mer koldioxid i verkligheten än vad optimala förhållanden i laboratorierna visar. Preliminära siffror från EU-kommissionen, som samlat in data från plug-in-hybrider som körts i verkligheten, visar att skillnaden i utsläpp från laboratoriemiljö och från verklig körning är hela 250 procent.

”En verklig och påtaglig minskning av bilarnas CO2-utsläpp kommer inte att ske så länge förbränningsmotorn fortsätter att dominera, men samtidigt är elektrifiering av EU:s bilpark ett stort åtagande”, säger Pietro Russo, som ledde revisionen, i ett pressmeddelande

Bland de hinder som behöver övervinnas för att få ut mer elfordon i EU listar ECA tillgången till råvaror för att bygga tillräckligt med batterier samt en otillräcklig laddningsinfrastruktur. 70 procent av alla bilbatteriladdare i EU är koncentrerade till bara tre länder: Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

Dessutom är överkomliga priser avgörande, menar ECA.

”Med tanke på de högre initialkostnaderna för elbilar, kanske konsumenter föredrar att behålla sina gamla förorenande fordon längre”, skriver de i pressmeddelandet.