Radar · Basinkomst

Utrikesfödda nekas oftare assistansersättning

Andelen som får nej på sin ansökan om assistansersättning har minskat, men majoriteten av de ansökande får fortsatt avslag, visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Det finns också skillnader mellan olika grupper i befolkningen.

– Vi ser att utrikesfödda ansöker i större utsträckning, de får oftare avslag och har mer sällan stöd från samhället, säger Sebastian Ghannad, analytiker och projektledare för rapporten.

Försäkringskassan vet inte vad som orsakar skillnaderna, men generellt ser myndigheten att många ansökande inte lever upp till lagkraven. Enligt Sebastian Ghannad kan det tyda på att det finns en okunskap om ersättningen.

Enligt rapporten är den höga andelen avslag problematisk både för individen och samhället. Vid väntan på beslut eller vid ett avslag kan det till exempel innebära att anhöriga måste ansvara för att ge personlig omsorg. År 2021–2022 var den genomsnittliga handläggningstiden nära 110 dagar.

Bland de yngsta barnen, i åldrarna 0–6, har andelen avslag sjunkit de senaste åren och den gruppen har också lägst andel avslag.

– Minskningen av andelen avslag sammanfaller med lagändringar som har gjort att man kan få hjälp med andning och sondmatning, säger Sebastian Ghannad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV