Radar · Miljö

Göteborg startar medborgarråd för klimatet

Tre lördagar i vår ska ett nytt medborgarråd träffas för att diskutera hur staden kan engagera invånarna i att ställa om samhället, på initiativ av Göteborg stad.

I hopp om goda idéer och ökat klimatengagemang, startar Göteborg stad nu ett medborgarråd. 

Hur kan staden engagera invånarna i att ställa om samhället och klimatet? Den frågan vill Göteborg stad att ett slumpmässigt ihopsatt medborgarråd ska ta ställning till. I dagarna skickar staden ut tusentals sms och brev, där de frågar om invånare skulle kunna tänkas vara med i rådet. Ur gruppen som svarar jakande görs sedan ett representativt urval, för att ”spegla mångfalden i göteborgssamhället så bra som möjligt.” Ur den gruppen lottas i sin tur 30 personer som får en plats i rådet. 

– Vi letar inte efter personer som kan en massa om miljö- och klimatfrågan. Det viktiga här är att få en blandad grupp med olika erfarenheter, och att få lyssna in idéerna som göteborgarna sitter på. Det är ju de som vet bäst vad de behöver, säger Kristina Eberth, planeringsledare demokrati på förvaltningen Demokrati och medborgarservice, i ett uttalande.

Förslagen och tankarna ska sedan presenteras för politikerna i miljö- och klimatnämnden. 

– Jag är väldigt nyfiken på att få höra vad medborgarrådet kommer fram till, säger Karin Pleijel (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat och ordförande i miljö- och klimatnämnden, i ett uttalande.

På väg att bomma klimatmålet

Göteborg har som mål att ha ett klimatavtryck nära noll 2030. Men det målet har staden små utsikter att klara av, enligt en utvärdering av stadens eget klimatråd. Främst på grund av de två raffinaderier som staden hyser. Men även trafiken och utsläpp från avfallsförbränningen pekas ut som utsläppskällor staden behöver få bukt med. För att nå målet skulle staden behöva minska utsläppen med över 10 procent per år. Mellan 2018 och 2021, har den årliga minskningen bara varit ett par procent, vilket är otillräckligt. 

Göteborgs universitet