Radar

Skärmar viktig förklaring till kunskapsras i Pisamätning

Elev med mattebok och mobil.

En ny OECD-rapport visar på ett starkt samband mellan ungas användning av mobiler och deras inlärning. Rapporten har sammanställt resultat från den senaste Pisa-mätningen och visar på att ett överdrivet användande av mobiler och skärmar har en tydlig koppling till sämre resultat. 

I rapporten ”Students, digital devices and success” som nyligen släpptes av OECD konstateras att 65 procent av alla femtonåriga elever i OECD blivit störda under lektionstid för att de själva använt mobiler eller digitala enheter. 59 procent uppger att de blivit störda av andras användning.

Rapporten visar också att det finns ett starkt samband mellan antalet timmar som elever använder till skärmar i skolan och deras resultat i det senaste Pisa-testet, som ju blev ett ras både i Sverige och i resten av världen.

– Vi gjorde nya upptäckter och blev ganska överraskade när vi såg det starka sambandet, säger Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef och ansvarig för Pisamätningarna, till DN

För de som använde skärmarna för scrollning och fritidsändamål i skolan syntes ett tydligt tapp i resultaten ju mer tid som eleverna satt framför skärmarna. För de som använde skärmarna i en timma per dag låg resultatet i matematikdelen av testet på i genomsnitt 490. Sedan går kurvan stadigt nedåt och de elever som sa sig använda skärmarna 5-7 timmar hade ett genomsnittligt resultat på 430. För de som använde skärmarna för inlärning är kurvan inte lika brant, men även där syns ett kunskapstapp ju längre tid som eleverna spenderar framför skärmen. 

Sverige har varit ett av de länder som gått långt i digitaliseringen i skolan, men på senare tid har regeringen gjort en omvändning. I ett pressmeddelande idag säger skolminister Lotta Edholm att en mobilfri miljö i skolan är rätt väg att gå.

– Utgångspunkten ska vara att skoldagen är mobilfri. Samtidigt finns det stora utmaningar i användningen av skärmar även utanför skolmiljön, där både brist på sömn och fysisk aktivitet är viktiga frågor att hantera, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV