Radar · Miljö

Dessa partier vill spara skogen och inte hugga ned den

Sveriges radio Ekot har gjort en enkät inför EU-valet på hur riksdagspartierna ser på skogen som resurs. Det finns en oro inom skogsindustrin att EU kan komma att stifta lagar som begränsar det svenska skogsuttaget och minska avverkningstakten.

Vad det gäller de partier som vill låta fler träd stå kvar för att klara EU-målen om att lagra mer koldioxid är de Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Övriga partier inte vill minska på avverkningstakten i Sverige.

Representanter från skogsnäringen, som Ekot har talat med, menar att ju mer man aktivt brukar skogen desto bättre är det för den maximala bindningen av koldioxid. Det är en åsikt som inte delas av de som vill spara skogen och ser med stor oro på hur till exempel den fjällnära skogen avverkas, rapporterar Ekot.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV