Radar · Inrikes

Bolagisering av Vägverket och Banverket gav högre priser

Bolagiseringen av gamla Vägverket och Banverket skulle bland annat skapa bättre konkurrens, högre produktivitet och lägre priser när de statliga bolagen Svevia och Infranord tog över delar av verksamheten från Vägverket och Banverket.

Men drygt 14 år senare slår Riksrevisionens fast i en granskning – Bildandet av Svevia och Infranord – bristfälligt infriade intentioner – att bolagiseringarna varken har ökat konkurrensen eller fått priserna att minska.

Tvärtom, skriver Riksrevisionen, har priserna i stället stigit dubbelt så mycket som konsumentpriserna.

– Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen. Även bolagens åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen borde ingå i detta, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i en kommentar.

Men vissa av reformens syften har också uppnåtts, enligt Riksrevisionens granskning. Till exempel har risken för ”korssubventionering eliminerats”. Dessutom har bolagen också klarat sig utan finansiellt stöd från staten.

Riksrevisionen understryker i rapporten att det är regeringen som är ytterst ansvarig för att riksdagens intentioner med bolagiseringarna uppnås. Men enligt myndigheten har regeringen inte följt upp bolagiseringen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV