Glöd · Debatt

Beskatta flyget mer och ge pengarna till folket

Porträtt av de två debattörerna + ett flygplan som landar i orange solnedgång.

För att flygandet ska minska vill Klimatalliansen göra flygresor dyrare med en hög klimatskatt – och ge flygskatten direkt till medborgarna, skriver Gudrun Schyman och Stefan B Nilsson. Samtidigt vill de införa ett maxpris på tågresor så att fler ska ha råd att åka tåg.

DEBATT. Flyget är ett område med fortsatt skyhöga utsläpp i Sverige, Europa och globalt. Vi måste bryta denna utveckling för att snabbt bromsa klimatkrisen och undvika en planetär klimatkatastrof. Vi i Klimatalliansen går till val på att införa en hög flygskatt och återbetala intäkterna till medborgarna.

Genom att införa en hög flygskatt på EU-nivå styr vi mot färre och kortare flygresor. Sverige har redan en skatt på flygresor som kan fungera som modell för hela EU. Men den nuvarande skatten är för låg för att få rejäl effekt: endast 76 kronor inom EU, och för de långa utrikesresorna är flygskatten 300–500 kronor.

Vi föreslår att den europeiska flygskatten blir fem gånger så hög som dagens svenska flygskatt, för att sedan höjas kontinuerligt år för år.

Hur kan vi genomföra denna nödvändiga förändring och samtidigt säkerställa rättvisa i omställningen? Svaret är att återbetala alla intäkter till EU-medborgarna – lika mycket pengar till alla, årligen direkt in på varje persons bankkonto. Detta skulle innebära att en stor majoritet, de som flyger sällan eller aldrig, skulle tjäna på modellen, medan de som flyger ofta och långt skulle betala mycket i flygskatt.

Sverige bör dessutom gå före och införa modellen på egen hand. En resa till exempelvis Thailand skulle då få en skatt på 2 500 kronor istället för nuvarande 500 kronor, vilket skulle styra resandet till mer närliggande destinationer.

För Sveriges del skulle skatten ge årliga intäkter på omkring 10 miljarder kronor. Återbetalningen av intäkterna skulle innebära att varje medborgare får tillbaka ungefär 1 000 kronor. De som gör enstaka resor inom Sverige eller EU skulle tjäna på modellen, eftersom den betalda flygskatten blir lägre än tusenlappen de får tillbaka. Däremot skulle de som ofta flyger till andra sidan jordklotet betala flygskatt på flera tusen kronor per år. Vi är övertygade om att detta skulle leda till ett kraftigt minskat flygande.

Men vi behöver också använda moroten för att ändra resvanor. Klimatalliansen föreslår därför att regler införs i EU och Sverige för högsta tillåtna pris på tågresor. Tyskland har redan en sådan modell för tågresor och kollektivtrafik som kan skalas upp på EU-nivå.

Sammanfattningsvis behöver vi chockhöja den svenska flygskatten, återbetala intäkterna så att de med låga inkomster inte drabbas och införa en liknande modell på EU-nivå. En starkare klimatpolitik börjar med modiga beslut. En hög klimatskatt på flyg är ett steg vi måste ta för en hållbar framtid.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV