Radar · Djurrätt

Lodjursstammen minskar

Årets inventeringsresultat för lodjur visar att det finns närmare 1 300 lodjur i Sverige – vilket är drygt 100 färre är förra året.

Resultaten från årets inventering visar att det finns knappt 1 300 lodjur i Sverige – en minskning med över 100 lodjur jämfört med förra årets inventering.

Naturvårdsverket skriver att ”under den gångna vinterns inventering” registrerades ”218 familjegrupper (honor med årsungar) av lodjur. Det är något färre än föregående år, då inventeringsresultatet var 242,5 familjegrupper”.

Rätten att besluta om licensjakt delegeras till alla länsstyrelser, utom Gotlands län. Delegeringsbeslutet gäller för två år.

Lodjurspopulationen beräknas, skriver Svenska Rovdjursföreningen, genom att fastställa antalet familjegrupper (hona med ungar) som sedan räknas om till ett uppskattat antal individer – vilket resulterar i ett medianvärde på 1 276 lodjur i årets inventering.

– Vi bedömer att lodjursstammen i landet är fortsatt stabil och livskraftig, även om det registrerats några färre familjegrupper i år i inventeringen jämfört med föregående år, säger Mona HansErs, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i en kommentar.

Men att lodjurspopulationen är stabil håller inte Svenska Rovdjursföreningen helt med om.

– Faktum är att antalet lodjur har minskat med över 100 djur i en redan liten population. Det är omöjligt att bortse från att den omfattande och ökade jakten har bidragit till att lodjuren blir allt färre, säger Svenska Rovdjursföreningens ordförande Magnus Orrebrant i en kommentar.

Svenska Rovdjursföreningen är även kritiska till referensvärdet som är satt för Lo, 870 individer, som de menar är ”för lågt satt för att stammen ska vara långsiktigt livskraftig”.

Beslut om jakt på rovdjur

  • Beslut om jakt på björn, varg, järv och lo beslutas vanligtvis av länsstyrelsen. Länsstyrelsernas beslut kan överklagas till domstol.
  • Skyddsjakt och licensjakt på de stora landlevande rovdjuren beslutas av länsstyrelsen. Beslut om jakt kan överklagas till domstol. 
  • Naturvårdsverket överlåter rätten att fatta beslut om skyddsjakt och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna enligt riksdagens beslut om en ny rovdjursförvaltning.
  • Länsstyrelsernas beslut om skydds- och licensjakt efter björn, varg, järv och lo kan överklagas till förvaltningsrätten i Luleå.
Källa: Naturvårdsverket
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV