Glöd · Debatt

Den stora lögnen

Hybrits fabrik, på en skylt stårt det fossil-free steel.

Vi bygger våra liv på en myt om evig tillväxt. Politikerna har ett ansvar att inte sprida lögnen om att evig tillväxt ryms på en planet med begränsade resurser, skriver Annika Rullgård.

De flesta av oss har väl någon gång framfört en lögn som mestadels inte skadat någon. Fast även en liten lögn kan skada andra och inte minst den som framför den.

Det bygger på lögn när en bedragare ringer till någon för dem okänd person och
lurar till sig stora penningbelopp. Desinformation är också ett slags lögn och i diktaturer undanhålls befolkningen negativa uppgifter om makthavarna, men samtidigt framförs positiva inte nödvändigtvis sanna nyheter om landets ledare.

Också i demokratiska länder sprids lögner, Sverige inget undantag. En stor lögn sprids tyvärr från folkvalda, myndigheter och näringsliv i hela den rika världen.

Den stora lögnen som sprids är att tillväxt skulle kunna fortsätta för evigt trots att alla som sprider denna lögn är medvetna om att Jorden är ändlig och därmed att alla resurser, inklusive energi som behövs för en fortsatt tillväxt, är ändliga utom vinden och solen. Den omvandling som krävs för att kunna använda sol- och vindenergin behöver dock råvaror som finns endast i ändliga mängder. Massmedia bidrar till att sprida den stora lögnen eftersom tillväxten aldrig ifrågasätts.

Tillväxt har förekommit under hela den tid som det funnits människor, men till för cirka 100 år sedan var tillväxten liten. Från vikingatiden och 700 år framåt i tiden uppskattas tillväxten ha varit en promille per år vilket innebär att standarden för människorna i Sverige fördubblades under den tiden med till exempel bättre hus, bättre tillgång på mat och effektivare järnframställning.

När tillgången på fossil energi blev allmänt tillgänglig skenade tillväxten i hela den rika delen av världen på grund av det höga energiinnehållet i bland annat olja. Det blev en fördubbling av standarden på 25 år.

Denna tillväxt har inneburit större bostäder, fler bilar, bredare vägar, långväga resor kors och tvärs, mer varor i affärerna, import och export av varor hit och dit vilket medför stora transportbehov, mer avfall. Tillväxtens stora energi- och råvarubehov har orsakat enorma påfrestningar för Jorden. Luft, mark och vatten har blivit förorenade. Klimatet har förändrats på grund av ökade halter av växthusgaser vilket visar sig i nya vädermönster med torka, översvämningar och mycket höga lufttemperaturer. Flora och fauna har tagit stryk. Många arter har utrotats.

Trots att de folkvalda, myndigheter, näringslivet och massmedia sannolikt är väl medvetna om vad tillväxten innebär på sikt och trots att massmedia rapporterar om skyfall, hetta och torka låtsas de som vore det möjligt att fortsätta med tillväxten. Detta anser jag vara den oförlåtliga stora lögnen som skadar allt levande på Jorden.

Man ägnar sig åt att sprida desinformation med hjälp av missvisande statistik. Man invaggar befolkningen i tron att elektrifiering gör att det går att fortsätta som under de senaste 75 åren längs en allt brantare kurva. Man låtsas som om det funnes oändligt med råvaror men också kärnkraftsbränslet kommer att ta slut inom en inte allt för avlägsen framtid.

Kort sagt, man lurar kommande generationer in i fördärvet. Tänk på det varje gång som ni ser ett litet barn eller en ungdom som just tagit steget in i vuxenlivet. Vi måste alla ta avstånd från den stora lögnen och hjälpas åt att finna en annan väg. Vi måste ändra vår livsstil genom att minska konsumtionen av prylar och energi trots att folkvalda, myndigheter och näringsliv fortsätter att sprida den stora lögnen om att tillväxt ryms inom vad Jorden har att erbjuda.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV