Radar · Mänskliga rättigheter

Ny studie ska ta reda på varför transpersoner oftare är arbetslösa och fattiga

Transpersoner är oftare arbetslösa och fattiga jämfört med majoritetsbefolkningen. Nu ska en ny studie ta reda på varför och i studien kommer transpersoner i både Sverige, Finland och Åland ingå.

Studien leds av Lukas Romson från Rätt olika och Christina Ahlzén.

– Det är ont om forskning på området, men det som finns visar att gruppen oftare är arbetslös och har lägre inkomster än andra. Vi hoppas när vi är färdiga kunna bidra med lite mer kunskap om varför, säger Christina Ahlzén, till Fempers.

Studien görs i samarbete med trans- och hbtqi-organisationer som RFSL, FPES, Transammans, Regnbågsfyren och Seta.

Slutrapporten är beräknad att presenteras vid årets slut.