Glöd

EU-lag om företagsansvar röstades ner i ministerrådet

En EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö har röstats ner av EU:s ministerråd. Lagförslaget har varit på förhandlingsbordet under lång tid och var på väg att bli godkänd i ministerrådet i december, men några länder ändrade sig i sista stund och en omröstning sköts upp. Dagens nej innebär att det bär av till ritbordet igen. 

I december verkade medlemsländerna vara överens om lagförslaget om företagsansvar och att företagen skulle få ta större ansvar för sina leverantörskedjor när det gäller mänskliga rättigheter och ansar för miljön. Men en omröstning som skulle ha ägt rum i början av februari sköts upp. Flera länder – med Tyskland i spetsen – var tveksamma. Även Sverige tvekade, vilket Syre har rapporterat om. 

I dag genomfördes omröstningen till sist, men man kunde inte nå någon ”kvalificerad majoritet”, där minst 15 länder som representerar 65 procent av EU:s befolkning hade behövt rösta ja.

Hur enskilda länder röstat är ännu inte publicerat, men flera medier rapporterar att länderna som hindrat förslaget bland annat varit Tyskland, Finland, Frankrike och Italien. Enligt uppgifter till Reuters handlar det om cirka 13 länder som lagt ner sin röst och ett land som röstat nej. 

Enligt uppgifter till organisationen Swedwatch, som arbetar med att få företag att ta ansvar, så var Sverige det enda land som på förhand aviserat att man skulle rösta ned förslaget. 

– Det här är ett gigantiskt bakslag för en historisk lag. Om det stämmer att Sverige så aktivt driver på för att förhindra att lagen blir verklighet är det både skamligt och obegripligt. Tre års arbete med att få till stånd en EU-lag som ska säkerställa att företag tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter riskerar nu ytterst att gå om intet. I slutänden drabbar det de som behöver den mest – grupper som utsatts för människorättskränkningar eller miljöförstöring kopplat till företags verksamhet, säger Alice Blondel, kanslichef på Swedwatch, i ett pressmeddelande. 

Från miljörörelsens sida är besvikelsen också stor över utfallet på omröstningen. 

– Vi är verkligen besvikna. Den föreslagna lagen är historisk och kan förhindra skada på miljö, klimat och förhindra brott mot mänskliga rättigheter. Det är oerhört allvarligt att Sverige så tydligt säger nej till en lagstiftning mot barnarbete och miljöförstöring, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

WWF påpekar att förutom att motverka miljöbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter skulle lagen även kräva att företag och finansiella institutioner antar och genomför omställningsplaner med utsläppsmål i linje med 1,5-gradersmålet.

– Att lagförslaget röstades ner innebär inte bara slöseri med tid för naturen och de människor och samhällen som idag drabbas av ohållbara affärsmetoder. Det sänder också signaler om att EU-länderna prioriterar kortsiktiga ekonomiska intressen på bekostnad av den omställning som behöver ske nu, säger Magnus Emfel, chefsekonom på WWF, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Ett av de motargument som vissa regeringar fört fram, och som bidrog till att lagen blev nerröstad idag, är att de vill minska den administrativa bördan och värna företagens konkurrenskraft. Men vi har sett ett starkt stöd för den här regleringen i näringslivet, eftersom lagen skulle bidra till en mer rättvis konkurrens och hjälpa de företag och finansiella aktörer som tar ansvar för sin verksamhet.