Glöd · Debatt

Ge oss tid till fria, demokratiska samtal om DCA

En USA-ledd militärövning i Danmark i mars 2023.

DCA-avtalet är ett militärt avtal med USA, som ligger utanför Natomedlemskapet och ger amerikansk militär långtgående rättigheter i Sverige. Vi behöver diskutera detta innan beslut fattas – och helst borde vi ha folkomröstning, skriver J Torben Staehr.

DEBATT. DCA, Defence cooperation agreement, är oberoende av Nato och i stället ett ”ömsesidigt” avtal mellan USA och Sverige. Det innebär bland annat: 

• att USA ska ha sjutton militärbaser i Sverige

• att svenska myndigheter inte ska ges rätt att inspektera vare sig militärförläggningar eller transporter, läs atomvapen och miljöförstöring

• att amerikansk personal och deras anhöriga, utan USA:s medgivande i praktiken knappast kommer att lyda under svenska lagar, inte ens utanför baserna

• att väldigt mycket av DCA:s såväl fasta som löpande kostnader kommer att betalas av svenska staten, det vill säga svenska folket.

Uppsägningstiden för avtalet är tio år, men den kan komma att förlängas! Jämförelsevis har Nato bara ett års uppsägningstid. 

Risken för krig i Sverige ökar med DCA. Vi blir ett uppmarschområde för USA när kriget kommer, vilket gör att vi kan bli måltavla för kärnvapen. USA har inte gått med på ”No first use” om kärnvapen. Och vad är det för mening med att gå med på DCA när vi redan är med i Nato? Har vi inte ökat risken för krig tillräckligt?

Det går fort. Den 5 december 2023 undertecknades avtalet av Ulf Kristersson. Den 24 januari blev det offentligt. Remisstiden gick ut den 25 mars. Regeringen planerar att lägga fram DCA-avtalet i riksdagen den 8 maj i år och slutgiltigt beslut tänker man sig ska fattas redan innan sommaren. Det enda positiva är att det krävs två tredjedelars majoritet i riksdagen.

All makt ska utgå från folket! Vi behöver förlängd tid för fria, demokratiska samtal och eftertanke kring DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige, eller åtminstone en folkomröstning. Kan vi få det, snälla politiker? Eller vill ni hellre kriga? I så fall är ni inte snälla. 

Goda riksdagsledamöter, kommunpolitiker, organisationer, nöjesprofiler, partiledare, språkrör och svenska folk: Vakna fort! Säg nej till DCA och hindra vapenindustrin från att korrumpera hela samhället! Prata med alla om det; dina vänner, eventuella partikamrater och främlingar! Skriv om det! Organisera dig!

Inga militärer på våra gator!