Radar · Utrikes

Bryssel vill ha gemensam EU-examen

En gemensam EU-examen – kan det vara något att ha? Det tycker i alla fall EU-kommissionen som nu vill lägga grunden till ökat samarbete mellan medlemsländernas universitet.

”Vår vision är att göra den högre utbildningen i Europa ännu mer konkurrenskraftig och sammankopplad”, säger Iliana Ivanova, kommissionär för forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor i ett pressmeddelande kring en rad nya förslag på onsdagen.

Tanken är att från 2025 arbeta fram gemensamma kriterier och samarbeten som i slutändan ska kunna leda till att studenter från universitet i olika medlemsländer kan få en examen som automatiskt godkänns i hela EU.

Kommissionen vill också få medlemsländerna att arbeta hårdare för bättre kvalitet i utbildningen, godkänna utbildningar från andra länder och underlätta för personal och forskning att arbeta över gränserna.