Radar · Inrikes

Syre blir utan det nya redaktionsstödet

Olika tidningar på ett bord.

I dag presenterade Mediestödsnämnden sitt beslut om vilka tidningar som får det nya mediestödet. Totalt har 166 medier av 218 som ansökt fått ett eller flera av de fyra olika stödformer som finns.

140 medier får allmänt redaktionsstöd, vilket är det långsiktiga stöd som kommer att ges till nyhetstidningar framöver. 

Syre har inte beviljats redaktionsstöd.

Totalt är det 72 medier som inte fått det allmänna redaktionsstödet. De kommer istället att få ett övergångsstöd, ett stöd som ges ut under max fem år och som varje år trappas ner i omfattning.

Inte heller Syres systertidningar Fempers, Tidningen Global och Landets Fria Tidning har tilldelats allmänt redaktionsstöd. 

Även flera av de så kallade nationella nischtidningarna blir utan det nya mediestödet så som Flamman, Fokus och Aktuellt i Politiken.

De andra två stödformerna är det utökade redaktionsstödet, som 92 medier får för insatser för svagt bevakade områden eller insatser på nationella minoritetsspråk, samt distributionsstödet, som går till 102 medier.

Hela listan över medier som tilldelas stöd finns här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV