Radar · Miljö

Ny rapport: Så hållbar är din kost

personer som sitter runt ett midsommarbord

Den svenska genomsnittliga kosten är långt ifrån hållbar. Det menar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som har skrivit en rapport om svenskarnas matkonsumtion.

Lägesrapporten bygger på ett stort antal vetenskapliga studier och artiklar kring hållbar kost och matkonsumtion. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska miljöinstitutet (IVL) har fokuserat på fokuserar på miljöeffekterna .

– Det nya i den här rapporten är att vi på ett lättillgängligt sätt sammanfattat kunskapsläget när det gäller att beräkna miljöpåverkan från olika koster. Vi beskriver också resultaten från en ny studie där vi ger rekommendationer kring vilka indikatorer som kan användas för att på ett heltäckande sätt beskriva miljöpåverkan från olika kostmönster, säger Ylva Ran, postdoktor vid SLU, i ett pressmeddelande.

Bland annat har rapportförfattarna funnitatt den genomsnittliga svenska kosten är förknippad med växthusgasutsläpp på cirka två ton CO2e per person och år. Till det kommer även en stor miljöpåverkan på andra områden.

Nu vill de att åtgärder vidtas:

– Vår sammanställning visar att flera olika åtgärder behövs för att klimat- och hållbarhetsmål ska nås. Åtgärder behöver fokuseras på att förbättra produktionen, ändra kosten och minska svinnet. säger Emma Moberg, forskare på IVL.

Ny databas och webbverktyg

Rapporten släpps samtidigt med ett webbaserat verktyg där man kan göra jämförelser mellan olika livsmedels och kostmönsters hållbarhet. Verktyget bygger på data för ett stort antal jordbruksråvaror och livsmedel har utvecklats inom ramen för EU-projektet Plane’eat. Indikatorer är utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald från markanvändning, användning av bekämpningsmedel samt indikatorer för djurvälfärd och användning av antibiotika, skriver SLU.

Webbverktyget är fritt att använda för personer som är intresserade av kost och hållbarhet även om det mest är inriktat på forskare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV