Radar · Inrikes

Folkhälsomyndigheten: Kikhostan ökar i Sverige

barn får vaccin

Antalet fall av kikhosta har ökat under 2024. Närmare 30 mycket små barn har haft den potentiellt livshotande sjukdomen bara i år. Även i Europa ser man samma ökande trend, där det även har rapporterats om dödsfall i samband med kikhosta, varnar Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta är en smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta både hos vuxna och barn. Det är också spädbarn som kan bli drabbade hårdast av kikhosta och sjukdomen kan bli till livshotande i värsta fall.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att under åren 2020-2023 har antalet rapporterade fall av kikhosta legat på en låg nivå. Men under 2024 har fallen ökat igen. Hittills i år har 241 fall rapporterats, av vilka 28 fall var barn under ett år.

Just sommar och höst brukar vara säsong för kikhostan. Ny varnar myndigheten att fallen kommer att öka ytterligare.

– Det är troligt att antalet fall av kikhosta kommer att fortsätta att öka. Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen, säger statsepidemiolog Magnus Gisslén, i ett pressmeddelande.

I Sverige tar de flesta barn vaccination mot kikhosta från tre månaders ålder. Gravida erbjuds också vaccination från vecka 16.

Folkhälsomyndigheten skriver inget om varför kikhostan ökar utan konstaterar bara att den gör det och att det är viktigt att alla vaccinerar sig. Dock varnar man för att trenden med kraftigt ökande förekomst av kikhosta har konstaterats i flera europeiska länder. Där har flera dödsfall bland spädbarn rapporterats, vilket belyser vikten av att skydda de mindre barnen, skriver myndigheten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV