Radar · Inrikes

Försäljning och resistens av antibiotika fortsätter öka

Antibiotikaförsäljningen ökade i Sverige under 2023 igen, uppger Folkhälsomyndigheten i sin årliga rapport. Samtidigt ökade antibiotikaresisten och antalet fall kopplat till en särskilt svårbehandlad tarmbakterie var det högsta någonsin.

– Bakterier med ESBL-CARBA kan ge allvarliga infektioner som kan bli ett stort problem i känsliga patientgrupper, som tidigt födda barn och andra med nedsatt infektionsförsvar. Därför är den ökning som tog fart 2022 och som vi ser fortsätta särskilt allvarlig, säger överläkaren Olle Aspevall på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Sett till världen har Sverige ett gott läge och från myndigheten pekas på vikten av att förebygga infektioner och smittspridning samt ansvarsfull antibiotikaanvändning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV