Radar · Inrikes

Svenskarna ökar sitt ägande i amerikanska aktier

Vid utgången av första halvåret 2023 dominerades innehavet i räntebärande värdepapper av valutorna amerikanska dollar, euro och svenska kronor.

Nio tusen miljarder eller närmare bestämt 9 038 miljarder kronor, äger svenskarna i utlandet, i form av aktier och fonder, så kallade portföljtillgångar.

Och svenskarnas ägande i utlandet ökar.

Det uppger SCB som i dag kom med ny statistik för första halvåret 2023. 12 procent ökade ”det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar” jämfört med utgången av andra halvåret 2022. Det totala innehavet uppgick, enligt SCB, till 9 038 miljarder kronor.

Ägande i utländska aktier stod för den procentuellt största ökningen, 16 procent, och ”vid utgången av juni 2023” ägde svenskarna aktier till ett värde av 5 089 miljarder kronor.

Svenskarna hade störst innehav i amerikanska aktier, där det totala innehavet uppgick till 2 527 miljarder kronor – vilket motsvarade 50 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utlandet.

Näst största innehavet bestod av aktier utgivna i Storbritannien med 400 miljarder kronor medan aktier utgivna i Schweiz var tredje störst med 258 miljarder, skriver SCB.

Fakta: Vad är portföljtillgångar?

Handel och innehav i värdepapper samlas under begreppet portföljinvesteringar, vilket innefattar aktier, fonder samt räntebärande värdepapper. För att det ska vara en portföljinvestering måste ägarandelen vara under 10 procent av rösterna, är ägarandelen över 10 procent definieras det som en direktinvestering.

Källa: SCB