Radar · Inrikes

Åtta av tio som sjukskrivs för stress är kvinnor

Sjukskrivningarna för stress har ökat och det är oftast kvinnor som drabbas.

Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat markant och är på höga nivåer i Sverige. En övervägande del av de som drabbas är kvinnor. Det visar en rapport från If skadeförsäkring.

79 procent av de som drabbas av stressrelaterade sjukskrivningar är kvinnor. Stressrelaterade problem är dessutom grund för 27 procent av kvinnors samtliga sjukskrivningar samtidigt som den typen av sjukskrivningar utgör 13 procent av männens sjukskrivningar, rapporterar Fempers.

If skadeförsäkring har analyserat Försäkringskassans siffror över sjukskrivningarna i landet under 2023. Under december månad var 44 465 personer i Sverige sjukskrivna i minst två veckor på grund av stress. Det är en sjufaldig ökning jämfört med i början av 2010-talet.

– Denna ökning är oroande. Samhällskonsekvenserna blir stora, och vi vet dessutom att det finns ett mörkertal bland fler än de som syns i sjuktalen, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If, rapporterar Fempers.

Hon tillägger:

– En tydlig riskfaktor är om kraven på jobbet inte är i linje med vilken kontroll hen har att kunna ta sitt ansvar kring de krav som ställs. Kvinnor tar utöver ansvaret för sitt jobb, ofta ett större ansvar för hemsysslorna. Att gå från arbetsdagen till hemarbetet kan leda till ett större stresspåslag, när kropp och sinne egentligen ropar efter återhämtning, säger hon.