Glöd · Debatt

Decentraliserad äganderätt – för rättvisa och inkludering

Män på en scen med bitcoin-symboler.

Tekniska lösningar som används till bitcoin och andra kryptovalutor skulle kunna spela en positiv roll för samhället, skriver Vladan Lausevic. Bland annat menar han att de kan användas till att stärka frihet, demokrati och ekonomisk rättvisa – och bekämpa klimatkrisen.

DEBATT. Blockkedjor, kryptovalutor och self-sovereign identity (SSI) kan decentralisera äganderätten, minska kostnader och öka transparensen. Dessa teknologier ger individer eller communities mer kontroll över sina tillgångar och personuppgifter, vilket stärker frihet, demokrati och ekonomisk rättvisa. Dessutom kan de användas för att bekämpa klimatförändringar genom transparenta och ansvarstagande system för koldioxidutsläpp, hållbarhetsmål och grön finansiering.

Historiskt sett har äganderätten varit centraliserad och administrerad av statliga myndigheter, banker och andra ”mellanhänder”. I fattigare länder innebär det ofta höga kostnader, ineffektivitet på grund av korruption och brist på transparens. I takt med den snabba teknologiska utvecklingen med bland annat blockkedjeteknik och kryptovalutor har nya möjligheter uppstått för att decentralisera äganderätten och även skapa ett mer demokratiskt och inkluderande system. 

En blockkedja är som en decentraliserad databas- och ledger-teknologi som möjliggör skapandet av oföränderliga och transparenta register över ägande och transaktioner. Varje transaktion som sker i en blockkedja registreras i en offentlig databas, vilket gör det möjligt för vem som helst att verifiera och granska ägarhistoriken. Detta eliminerar behovet av mellanhänder som banker och fastighetsregister, vilket minskar kostnader och ökar säkerheten.

Smarta kontrakt, som är digitala kontrakt kodade på en blockkedja, kan användas för att automatisera överföringar av äganderätt. När vissa villkor uppfylls, exekveras kontraktet automatiskt utan behov av mänsklig inblandning. Detta skapar ett säkert och pålitligt system för köp, försäljning och överföring av egendom, vilket minskar risken för bedrägeri och tvister.

SSI är en ny metod för hantering av digital identitet, som ger individer ägande och full kontroll över sina personuppgifter. Genom att använda decentraliserade identifierare (DID:s) kan individer verifiera sin identitet och sina rättigheter utan att behöva förlita sig på centraliserade myndigheter eller företag. Detta är särskilt viktigt vid transaktioner som involverar äganderätt, där verifiering av identitet och rättigheter är avgörande. 

Dessutom förbättrar SSI integriteten och säkerheten för användare genom att minimera mängden data som delas och genom att använda kryptografiska tekniker för att skydda information. Detta innebär att individer kan delta i ekonomiska transaktioner och ägande utan att behöva kompromissa med sin personliga integritet.

Ett annat steg i processen är tokenisering, processen att omvandla fysiska eller digitala tillgångar till digitala tokens som kan handlas med vanliga eller kryptovalutor på en blockchain. Genom att tokenisera tillgångar som fastigheter, konst eller till och med företag, kan dessa delas upp i mindre andelar. Detta möjliggör för fler människor att köpa och äga delar av värdefulla tillgångar, till exempel där ett hus kan vara värd 1000 tokens och ägas av 10 personer som äger 100 tokens var. 

På det sättet skapar tokenisering en mer likvid marknad för tillgångar, där andelar kan köpas och säljas enkelt och snabbt. Detta ökar tillgängligheten för investeringar och sprider ekonomiska möjligheter till en bredare befolkning. Till exempel kan en fastighet som tokeniseras delas upp i hundratals eller tusentals små andelar, vilket gör det möjligt för enskilda investerare att äga en del av fastigheten utan att behöva köpa hela.

Dessutom kan dessa teknologier bidra till att lösa klimatfrågan. Genom att använda blockchain för att spåra och verifiera koldioxidutsläpp kan företag och regeringar skapa mer transparenta och ansvarstagande system för klimatåtgärder. Till exempel kan smarta kontrakt kan användas för att automatisera klimatvänliga initiativ och incitament, såsom koldioxidskatter och belöningar för utsläppsminskningar. Tokenisering kan möjliggöra nya former av grön finansiering, där individer kan investera i förnybara energiprojekt och andra miljöinitiativ på ett demokratiskt och inkluderande sätt.

Att decentralisera och ”tokenisera” äganderätten har därmed flera fördelar som rörande transparens, säkerhet, rättvisa, demokrati och effektivitet. Det handlar om nya möjligheter hur människor hanterar, äger och medbestämmer om egendom. Genom att skapa ett mer transparent, säkert och demokratiskt system för ägande främjas även ekonomisk rättvisa som stärker individens rättigheter och öppnar upp för nya innovationer och möjligheter i framtidens ekonomi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV