Glöd · Debatt

Sveriges säkerhetspolitik ska inte dikteras från Pentagons korridorer

Ulf Kristersson håller upp ett Nato-diplom, bredvid står Anthony Blinken och Tobias Billström.

DCA-avtalet riskerar att dra in Sverige i internationella konflikter där våra egna intressen åsidosätts. Vi borde istället kämpa för en annan värld där fred är det självklara målet, skriver Feministiskt Initiativs utrikespolitiska talesperson Jaime Gomez.

DEBATT. Riksdagen har nu, utan en bredare samhällsdebatt eller samhällsstöd, godkänt ett bilateralt militäravtal med USA som öppnar upp för en djupare samarbete med kärnvapenalliansen Nato, Defense Cooperation Agreement (DCA). Avtalet undertecknades redan i december 2023 och omfattar viktiga frågor gällande exempelvis USA:s styrkors rättsliga status och tillgång till 17 svenska militärbaser, lagring av stridsfordon, ammunition och vapensystem i Sverige.

Denna utveckling riskerar att dra in Sverige i internationella konflikter där landets egna intressen kan åsidosättas. Som Hans Blix, diplomat, tidigare utrikesminister och chef för FN:s vapeninspektörer, påpekar angående avtalet, ger det USA ”ett carte blanche.” ”Det är osäkert vad USA kan komma att kräva i framtiden.” Därmed underminerar avtalet svensk suveränitet och demokrati på flera allvarliga sätt.

En av de två mest problematiska aspekterna av DCA-avtalet är bristen på reservationer mot kärnvapen. Medan Norge och Danmarks DCA-avtal med USA tydligt förbjuder lagring av kärnvapen, saknas detta skydd i Sveriges avtal. Dessutom får Sverige inte kontrollera varken lager, fordon, fartyg eller flyg som tillhör USA. Det innebär att det är omöjligt att veta om det finns kärnvapen på svenskt territorium, vilket gör Sverige till ett potentiellt mål i en konflikt. Det andra berör rättssäkerhet och immunitet för USA:s soldater i Sverige. Enligt avtalet ska USA:s styrkor lyda under USA:s lagar och de ges immunitet från svensk rättskipning, med möjlighet för Sverige att dra tillbaka denna immunitet endast i obestämda ”särskilda fall”. Detta skapar en situation där USA:s soldater kan begå brott utan att kunna ställas till svars enligt svensk lag. Exempelvis kommer inte den svenska samtyckeslagen att gälla. Allt detta underminerar rättssäkerheten, den svenska suveräniteten och Sveriges invånares trygghet.

Det finns flera tidigare fall som visar på de farliga konsekvenserna. I Japan har DCA-avtalet med USA lett till flera fall av sexuella övergrepp mot lokalbefolkningen och USA:s soldater har oftast förblivit ostraffade. I Colombia har USA:s soldater begått våldtäkter mot kvinnor, även här utan att kunna ställas inför rätta på grund av immunitet. Att äventyra invånarnas trygghet genom att medvetet införa sådana risker i Sverige är oacceptabelt.

Regeringen försäkrar att Sverige inte ska ha permanenta utländska baser i fredstid, men vi minns alla hur mycket statsministerns löften betyder – ja, jag menar löftet han gav till Heidi Freid. I verkligheten skapar DCA-avtalet förutsättningar för en permanent militär närvaro av USA. Avtalet ger USA:s försvarsmakt rätt att bygga och upprätthålla permanent infrastruktur på svensk mark, med exklusiv kontroll över dessa områden. Detta innebär en allvarlig inskränkning av svensk suveränitet och kontroll över eget territorium. Vid många tidigare tillfällen har vi varnat: Svensk säkerhetspolitik är dikterad från Pentagons korridorer. Och detta avtal bekräftar det.

Det pågår en militarisering i världen som motarbetar upprättandet av konfliktförebyggande och konfliktlösande åtgärder och institutioner inom olika delar i världen, inklusive inom EU. Det är nu Sveriges borde avvisa avtalet och i stället ansluta sig till fredsrörelsen framför allt i det globala syd som till exempel Colombia. Det är nu Sverige borde vara en aktör för fred, inte för krig. Men nej, istället tyckte två tredjedelar av Sveriges riksdag att det var en bra idé att låta det täta samarbetet med kärnvapenalliansen Nato undergräva Sveriges roll som en seriös aktör för fred och förebyggande åtgärder. Ska vi tillåta svensk säkerhetspolitik att styras av det land som snart kan komma att styras av Trump, som påbörjat flest krig i världen och som nu senast varit med och stöttat ett folkmord på palestinier?

Feministiskt initiativ står för mänskliga rättigheter och fred. Vi står för att mänsklig säkerhet, med människans trygghet i fokus, måste gå före territoriell säkerhet, och menar att militär upprustning är den yttersta formen av patriarkalt våld där makt eftersträvas genom krig eller hot om krig. I stället vill vi i Feministiskt initiativ förflytta samhällets fokus och resurser från militär till social upprustning, för att på så vis trygga mänsklig säkerhet, både i och utanför kriser. Idag är klimatets ökande uppvärmning och massdöende av arter på jorden det största hotet som mänskligheten står inför. Naturkatastrofer slår sedan länge på ett ojämställt och ojämlikt vis runt om i världen. Vi uppmanar Sveriges regering att i stället för att rusta och förbereda för krig, värna och bejaka liv och omsorg.

Inför den nya verkligheten som skapas av riksdagens beklagliga beslut står vi enade med det svenska civilsamhället, organisationer och rörelser som gör motstånd mot krig och imperialism och som kämpar för en annan värld där fred är det självklara målet. Dödspolitiken som råder idag måste bemötas med en fredspolitik som prioriterar de verkliga problemen som drabbar hela mänskligheten som klimat, kvinnors otrygghet, kolonialism, med mera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV