Radar · Inrikes

Rekordår för kondomen – ”imponerande”

Försäljningen av kondomer i Sverige är den högsta på fem år men sjukdomar fortsätter att spridas.

Kondomanvändningen fortsätter att öka bland svenskarna, enligt en ny undersökning från RFSU. Däremot uppger fler att de inte alltid skyddar sig.
– Den lägre frekvensen kan vara en anledning till att sjukdomar fortsätter att spridas, säger Anette Otterström på RFSU.

Runt 40 procent av svenskarna har använt kondom det senaste året, visar den årliga undersökningen från Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Det är den högsta siffran sedan första mätningen 2009.

Även kondomförsäljningen ökar och är den högsta på fem år.

– Den positiva trenden började redan 2018 och fortsatte både under och efter pandemin, säger Anette Otterström, varumärke- och kommunikationsansvarig på RFSU AB.

Bland unga 16–20 år uppger 65 procent att de använt kondom senaste året, den högsta andelen om man jämför med övriga åldersgrupper.

– Den siffran har ju kanske att göra med att i åldrarna 16–20 så har man kanske fler tillfälliga partner som gör att kondomanvändningen ökar, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

Gonorré sticker iväg

I andra åldersgrupper är siffrorna visserligen lägre. Däremot har man sett en ökning även bland dem över 20 år.

– Det är imponerande att det ökar i den andra delen av populationen, att kondom blivit ett vanligare preventivmedel. Ser man år 2020 så var det 28 procent som hade använt kondom och nu är vi uppe i 40 procent.

Medan antalet fall av klamydia minskat över tid har gonorré ökat kraftigt i Sverige de senaste åren, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Varför det ser ut så är svårt att ge ett exakt svar på. Det kan dels handla om att vi börjat resa mer efter pandemin. Det kan även ha att göra med hur många som testas och även vilka tester som görs, och såklart i vilken utsträckning människor använder sig av preventivmedel.

– Vi får konstatera att det fortsatt är många som har oskyddade samlag, vilket är skälet till att alla könssjukdomar överförs, säger Pelle Ullholm.

Inte alltid kondom

För samtidigt som fler använt kondom det senaste året ser man en minskning i frekvensen, det vill säga hur ofta man faktiskt använder det.

– Det är färre bland framförallt de yngsta som inte alltid har kondom och det påverkar ju. Har man inte alltid kondom så sker ju ändå en eventuell överföring, säger Anette Otterström.

Enligt RFSU är det viktigt att regelbundet testa sig mot olika könssjukdomar, och kanske särskilt om du har flera olika sexpartner.

– Gör inte det till en stor grej att testa dig, att möta vården gör det lättare att gå dit igen, säger Pelle Ullholm.