Radar · Miljö

Fortsatta problem med kärnkraften – halverad fart i Forsmark

Återstarten av den ena generatorn 2 skjuts på framtiden ytterligare. Forsmark 2 går på halv fart sedan den 29 december, som en följd av problem med den ena generatorn.

Nu planeras för full drift först från 10 februari, Montel News. Det tidigare beskedet var 4 februari.