Radar · Inrikes

229 döda i trafikolyckor 2023 – 77 procent var män

Under 2023 omkom 229 människor, två fler än 2022, i trafikolyckor i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Av de omkomna var 177 män och 52 kvinnor och bland de omkomna fanns 12 barn (under 18 år).

Den största trafikantgruppen bland omkomna var personbilister, där nära 3 av 4 omkomna var bilens förare – totalt 77 personbilsförare och 33 passagerare omkom under året. Dock framgår ej könsuppdelningen av statistiken. Vilket det den gör för de 29 motorcyklister som omkom under 2023, där alla var förare utom en var en män.

30 cyklister omkom, 26 män och 4 kvinnor. Hälften av cyklisterna var med om singelolycka, övriga omkom i kollision med motorfordon eller annan oskyddad trafikant. Hälften av de omkomna cyklisterna var 75 år och äldre.

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken 2023 visar myndighetens statistik att 1 789 personer skadades svårt (1 891 under 2022) och 12 923 personer skadades lindrigt (13 370 under 2022).

Antal omkomna i vägtrafikolyckor, per kön. Åren 2000–2023. Anm: Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik fr.o.m. år 2010.Under 2023 omkom 229 personer i olyckor* i vägtrafiken och därmed var 2023 det femte året i rad med färre än 230 omkomna. Grafik: Trafikanalys
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV