Energi · Kultursvepet

Här kan du du lära dig mer om demokrati

På Arbetets museum i Norrköping kan man se utställningen Välkommen in – Kafferasten.

Vill du lära dig mer om demokrati, dess framväxt och ställning i dag? Här ger vi tips om några aktuella utställningar och böcker som kanske kan vidga perspektiven och skapa större förståelse för sammanhangen. Vi tipsar också om några filmklassiker.

Bok: Mellan drömmen och slitet

Författare: Silvia Kakembo, Byråchef på Arena Opinion

En bok om opinionsbildning och påverkansarbete och hur vanliga människor kan förändra och förbättra samhället. 

”Många tror inte att de kan påverka, eller att de har de ekonomiska förutsättningarna som krävs. Jag vill visa att det går, även om man är ganska vanlig person utan stor kampanjbudget” skriver författaren i presentationstexten till boken och fortsätter: ”Boken är vårt sätt att ge tillbaka och en hyllning till de eldsjälar och hjältar som finns i civilsamhället, som rör sig mellan drömmen och slitet.”

Utställning: Välkommen in (Arbetets museum)

De två vandringsutställningarna Välkommen in – Kafferasten och Välkommen in – Demokrati för vuxna är en del av en större satsning som Arbetets museum gör kring demokrati och källkritik. Målet med satsningen är att öka tilliten till samhället, vår systemförståelse och människors kunskap att identifiera vinklade narrativ för att själva kunna förstå när vi blir utsatta för påverkansförsök. Med vandringsutställningarna vill Arbetets museum stärka tilliten till vårt samhälle och öka kunskapen om våra demokratiska principer. På lång sikt är målsättningen att skapa ett permanent Demokratilabb på museet.

Bild från utställningen Välkommen in. Foto: Fotograf Ristenstrand

Utställning: Demokrati finns inte vi gör den! (Världskulturmuseet)

Den här utställningen utgår från V-deminstitutets forskning om demokratisk utveckling i världen. Utställningen omsätter sedan forskningen till fem olika demokratiska ideal; rättvisa val, frihet, jämlikhet, öppenhet samt deltagande. utställningen möter du människors personliga demokratiberättelser och föremål som en serie nedslag i tid och rum. Varje person har fått välja ut ett föremål som för just dem symboliserar demokratiskt engagemang. Den riktar sig till en bred allmänhet men är också en del av en större demokratisatsning för skolan. 

Från utställningen Demokrati finns inte vi gör den! på Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: Beatrice Törnros

Bok: Demokratins skymning

Författare: Anne Applebaum

Historikern och journalisten Anne Applebaum skildrar den speciella politiska utvecklingen i många länder i Europa de senaste två decennierna. Metodiskt redogör hon för den antidemokratiska tendens som blivit alltmer tydlig i till exempel Polen och Ungern.

Bok: Därför Demokrati: Om kunskapen och folkstyret

Författare: Åsa och Mårten Wikforss

Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet. 

Bok: Hotet mot demokratin : högerpopulismens återkomst i Europa och USA

Författare: Erik Åsard och Martin Gelin

Alltsedan början av 2000-talet har populistiska partier gått starkt framåt inte bara i Europa utan även i övriga världen. Framgångarna har i många fall ritat om ländernas politiska landskap och skapat nya ledarfigurer som Viktor Orbán i Ungern, Rodrigo Duterte i Filippinerna och Donald Trump i USA.

I Hotet mot demokratin skildrar Martin Gelin och Erik Åsard högerpopulismens återkomst. Hur påverkas den liberala demokratin i Europa och USA? Är högerpopulismen ett reellt hot mot demokratin? Och hur klokt är det av vänstern att tävla med högern i grenen populism?

Film: Suffragette

Av: Sarah Gavron

I den tidiga feministrörelsen vid 1900-talets början tvingades kvinnor ge sig in i en farlig katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal stat. De var arbetande kvinnor i Storbritannien som hade sett att den fredliga protesten inte räckte till, att en mer radikal kamp var enda vägen till förändring och som var beredda att förlora allt i sin kamp för jämlikhet. Den här spelfilmen kretsar kring Maud Watts, en 24-årig tvätterska som dras in i suffragettrörelsen vilket leder till att hon både hamnar i fängelse och blir socialt stigmatiserad.  

Scen ur filmen Diktatorn från 1940.

Film: Diktatorn

Av: Charles Chaplin

Den klassiska Chaplin-filmen Diktatorn, som spelades in mitt under brinnande världskrig, har blivit utsedd till en av 1900-talets bästa komedier. Charlie Chaplin gör i den här filmen två roller, dels som den Hitlerlika diktatorn Adenoid Hynkel och dels som den judiska barberaren som är Adenoid Hynkels dubbelgångare. Här finns många oförglömliga scener som till exempel Hynkels dans med en jordglob, den vansinniga flygturen upp och ned samt Hynkels och en Mussoliniliknande Jack Oakies frisörstävling. 

Demokrati i Filmarkivet!

www.filmarkivet.se/teman/demokrati/ kan du se många dokumentärfilmer om demokratins historia i Sverige. Hur gick det till när kvinnor fick möjlighet att rösta? Hur såg informationsfilmerna inför folkomröstningen om kärnkraft ut? Och varför gjorde Folkpartiet en reklamfilm om godis 1984?

Film: I demokratins utkant

Av: Petra Costa

En blandning av politisk dokumentär och biografi från 2019 som undersöker den komplicerade sanningen bakom två brasilianska presidenters fall. Filmen finns bland annat att se på Netflix. 

Jan Scherman. Foto: Anders Wiklund/TT

Film: Make democracy great again

Av: Jan Scherman

Den tidigare vd:n för TV4 och medieprofilen Jan Scherman har producerat den här filmen där han vill visa det kritiska läget för demokratin i världen. Några exempel är att bara 13 procent av världens invånare lever i en demokrati, att partierna tappar medlemmar och att högerextremismen är på frammarsch. Vad kan man göra för att vända utvecklingen? I filmen får vi bland annat möta aktivisterna Lucinda Evans från Kapstaden och Soar Ali från Husby. Filmen hade premiär förra året och visas under våren på några olika biografer i bl.a. Eskilstuna, Sundsvall och Kungsbacka.