Radar · Miljö

Vem får årets Greenwashpris: Liberalernas partistyrelse, LRF eller LKAB?

Sedan år 2009 har Svenska Greenwashpriset, som delas ut av Jordens vänner, tillfallit bland annat Preem, Sveaskog och AP-fonderna.

LKAB, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är de tre kandidater som nominerats till finalen i miljörörelsens antipris – Greenwashpriset – som delas ut för 14:e året i rad av miljöorganisationen Jordens vänner.

Syftet med priset är att uppmärksamma aktörer som framställer sina verksamheter som mer hållbara än vad de är.

Här kan rösta på vem som ska få Sveriges minst attraktiva miljöutmärkelse, Greenwashpriset 2024.

Prisutdelningen sker på Bokmässan den 28 september.

De nominerade

Liberalernas partistyrelse

Den nuvarande regeringen är den sämsta för klimatet i modern historia. Med stöd av SD har de bland annat avvecklat Miljödepartementet, sänkt priset på fossila drivmedel, slopat bonus malus, ökat milersättningen och minskat anslagen till naturvård. Liberalerna bär skuld för samarbetet med organiserade klimatförnekare och skulle när som helst kunna avbryta detta miljövidriga styre. Istället för att ta sitt ansvar väljer partistyrelsen med miljöminister Pourmokhtari i spetsen att greenwasha regeringens katastrofala politik, som både misslyckas med att nå miljömål och respektera mänskliga rättigheter. Regeringens egna experter i Finanspolitiska rådet, Klimatpolitiska rådet och deras egen klimatutredning har samtliga påpekat att regeringens politik misslyckas med att nå klimatmålen. Trots detta fortsätter regeringen själva påstå att deras klimatpolitik är “effektiv”. Mest greenwashing står sannolikt miljöminister Romina Pourmokhtari (L) – tillika ledamot i Liberalernas partistyrelse – för. Miljöministern har flera gånger fällts av Riksdagens konstitutionsutskott för olika typer av vilseledande påståenden. Det, om något, är ett bevis för allvarlig greenwashing.

LKAB

Statliga LKAB påstår sig öppna en ny “grön” gruva i Kiruna  – men hotar i själva verket både samers mänskliga rättigheter och en långsiktigt hållbar näring runt Kiruna.LKAB:s nya fyndighet, Per Geijer-fyndigheten presenteras, både på LBAK:s egna och regeringens presskonferenser, som en klimatsatsning, och beskrivs som “gröna mineraler”. Samtidigt försöker LKAB aktivt dölja gruvans konsekvenser. LKAB har tidigare talat om en “osynlig gruva” som inte skulle synas ovan mark, men när ansökan väl skickades in, ingick denna påstådda osynlighet inte längre alls. Istället är planen en vanlig, öppen gruva med totalförstörd natur som klyver samebyarna mitt itu och hotar att kollapsa rennäringen i området. Detta är ett tydligt exempel på greenwashad kolonialism. LKAB:s gruvplaner är ett av många exempel som visar på att den koloniala exploateringslogiken – även om den tar sig nya former – ännu vägleder den svenska staten, under såväl högerauktoritära som socialdemokratiska regeringar. Det är inte att leda vägen i omställningen!

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) framhåller håller ofta de naturliga förutsättningarna och vikten av betande djur som avgörande för både biologisk mångfald och för att hantera klimatförändringarna. LRF har till exempel riktat hård kritik mot Nordiska ministerrådets, forskningsbaserade, nya näringsrekommendationer som  rekommenderar en mer vegetarisk kosthållning. Ett av LRF:s argument är att näringsrekommendationerna inte tar hänsyn till djurhållningens ”positiva påverkan och nyttor som biologisk mångfald, jordhälsa, kolinlagring med mera.” Samtidigt jobbar LRF just nu hårt för att få bort just de naturligt betande djuren. Sverige är idag det enda landet i världen där det är lag på att kor ska få gå ute och beta under sommarmånaderna. Den lagen propagerar LRF för att riva upp. Vi håller med om att djuren har sin naturliga plats i rika och levande ekosystem – men det verkar inte vara vad LRF verkar prioriterar. Inte heller verkar hälsoaspekter stå i centrum. Istället prioriteras att ta marknadsandelar av producenter i länder utan den djurvälfärd också LRF brukar framhålla med stolthet. Det anser vi är greenwash!

Källa: Jorden Vänner

Tidigare vinnare av Svenska Greenwashpriset

2009 (Climate greenwash award): Vattenfall
2010: Andreas Carlgren
2011: Maud Olofsson
2012: Stora Enso
2013: AP-fonderna
2014: Trafikverket och Förbifart Stockholm
2016: Miljöpartiets partistyrelse
2017: Svenskt Flyg
2018: Centerpartiets styrelse
2019: Preem
2020: Sveaskog
2021: AP-fonderna
2022: Kampanjen ”Svenska Skogen” skapad av LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna.
2023: Svenska regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV