Radar · Integritet

Brå-rapport: Misshandel av kvinnor ökar

Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med fem procent och oftast var förövaren bekant med offret.

I Brås senaste rapport över anmälda brott ökade antalet anmälda brott under 2023. Bland annat ökade antalet anmälda misshandel av kvinnor med fem procent. Mest ökade bedrägeribrotten.

Även om ljusglimtarna var få i Brås rapport som sammanställer i en databas antalet olika anmälda brott i Sverige, var det några punkter som minskade, bland annat sexuellt ofredande som minskade med sex procent jämfört med året innan. Företrädesvis är det kvinnor och flickor som utsätts för den typen av brott, och det var mot dessa som ofredandena minskade mest.

Misshandel mot vuxna kvinnor ökade med 1 338 anmälda brott (+5 procent) och där över 80 procent av fallen var förövaren, den som utförde misshandel, en bekant. Även misshandel mot vuxna män ökade med någon enstaka procent, skriver Brå.

Totalt ökade brott mot person något under 2023 (3 procent), där misshandel var en av de brottstyper som stod bakom ökningen.

Bedrägerierna fortsätter att öka i Sverige och ofta handlar det om kortbedrägerier. Bild: Brå

Social manipulation ökar

Den typ av brott som ökade mest under 2023 var bedrägeribrotten som ökade 22 procent till 237 692 brott, jämfört med 2022. Bedrägeribrotten har ökat lavinartat de senaste åren med hela 53 procent. Vanliga typer av bedrägeribrott var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation.

Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker, Brå, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV